Innlandet Bondelag har gjennom vinteren hatt en verve- og bli kjent-stafett for å synliggjøre de 67 lokallagene og bidra til økt medlemsvekst. For en formidabel respons fra aktive lokallag! I lys av korona var stafetten basert på digitale tiltak, og her har det rent på med bildepresentasjoner, filmer og sågar en live-sending på facebook. 

Diverse herlige smakebiter vises i bildet ovenfor og nederst i saken, og styret hadde ingen enkel jobb med å kåre en vinner når det gjaldt den kreative delen av bli kjent-stafetten. Seieren gikk til slutt til Torpa Bondelag, som laget hele 10 filmer og facebook-postinger, med alt fra presentasjon av styret sitt, gårdsbesøk der ulike produksjoner ble presentert, og mange gode forklaringer på hvilke ringvirkninger matproduksjonen gir i lokalsamfunnene. Bravo!
Som vinner får Torpa Bondelag tildelt 10.000 kroner.

Samtidig har det i perioden vært gjort en stor verveinnsats. Beste lokallag i perioden november til mars er Grue Bondelag. De har vervet hele 34 nye medlemmer!
Dette ble også premiert med 10.000 kroner.

Og det er ingen tvil om at mye kraft har ligget i innsatsen til en del enkeltpersoner. Disse fortjener også heder, og topp 5-lista er som følger:

  • Harald Finden (Nes og Helgøya)
  • Thore Sigurd Woll (Grue)
  • Håvard Bjørgen (Romedal og Vallset)
  • Hans Jørgen Boye (Nes og Helgøya)
  • Margunn Nummedal (Vardal)

Harald Finden - som vervet hele 22 medlemmer! - hedres med et eksemplar av fylkesleder Elisabeth Gjems’ egenutviklede og selv-strikkede BONDE-vott. Gratulerer – et aldri så lite klenodium!
Til de øvrige vanker det et Innlandet– Matregion nummer 1-forkle. 

I vervestafetten er det også delt ut følgende spurtpriser:

  • 1. spurtpris: Grue Bondelag og Nes og Helgøya Bondelag
  • 2. spurtpris: Tufsingdalen Bondelag og Nord-Aurdal Bondelag.
  • 3. spurtpris: Nord-Fron Bondelag.
  • 4. spurtpris: Åmot Bondelag.

Disse lokallagene får 5000 kroner hver (2500 hver i de tilfeller hvor det ble delt spurtpris).. 

En annen tradisjonell høydare på årsmøtet i fylkeslaget, er tildeling av prisen Årets lokallag. 

Vingelen Bondelag ble tildelt utmerkelsen årets lokallag i Hedmark for 2020 fra fylkesleder Elisabeth Gjems, som blant annet trakk fram følgende i sin begrunnelse: 
Vingelen Bondelag er et middels stort lokallag med god aktivitet. De driver med bondetrim, var aktive med #komhit-kampanjen og har samarbeid med lokale skoler. Aller viktigst i år var måten lokallaget har utmerket seg på temaet beredskap. I Vingelen har det vært en tragisk dødsulykke og en fjøsulykke siste år, hvor lokallaget har engasjert seg på en god måte. 
 
Oppland Bondelag har tidligere kåret Vang Bondelag til årets lokallag for 2020, blant annet takket være jevn og god aktivitet gjennom mange år, medlemsvekst og godt samarbeid med andre lag og organisasjoner. 

Årets lokallag får en pengepremie på 5000 kroner, og går automatisk videre til Norges Bondelags nasjonale kåring av årets lokallag. Vingelen Bondelag fikk også utdelt det aller siste bordflagget som er produsert med påskriften Hedmark Bondelag og den gamle logoen. Også det et skikkelig klenodium etter overgangen til det nye Innlandet Bondelag! 

Vi gratulerer alle sammen så mye, og takker for strålende innsats!

Her følger smakebiter fra lokallagenes aktiviteter