Løten Bondelag er årets lokallag i Hedmark. I midten lokallagsleder Ingvill Sveen. Hun omkranses av organisasjonssjef Margrete Nøkleby og fylkesstyremedlem Åse Sundvor. Bildet er tatt på stand under Midt i matfatet, hvor Løten Bondelag spiller en viktig rolle.

Hedmark Bondelag deler hvert år ut pris til årets lokallag. Fylkesstyret tildeler prisen til ett av de 34 lokallaget i fylket, ut fra et sett kriterier som blant annet omhandler følgende:

  • Høyt aktivitetsnivå. Dvs: Bredde – god tilslutning – samarbeid med andre – kursvirksomhet – deltakelse på arrangement – politisk kontakt.
  • God synlighet i lokalmiljøet / oppslag i media. Stands og utadrettede arrangement.
  • Oppfølging av medlemmer og godt organisert arbeid med verving.

Løten Bondelag har hatt et høyaktivt arbeidsår i 2018-2019, med 8 medlemsarrangement med ulike tema, som solenergi/strøm, velferdsordninger, klima, info fra Løten kommune, samt sosial fagtur til Felleskjøpet Kløfta og Holstad.

Løten Bondelag arrangerer aksjon skolegris hvert år på Løten ungdomsskole, i samarbeid med Norsvin og Nortura. Dette er en utmerket rekrutteringsarena for kjøttskjærerfaget.
Videre arrangerer Løten Bondelag Åpen gård i samarbeid med Vang, Stange, Romedal og Vallset, Furnes og Veldre Bondelag, de har stor stand med dyr på Pultost og akevittdagene i Løten, og de bidrar sterkt under Midt i matfatet i Hamar.

Premien til årets lokallag er 5000 kroner fra Norges Bondelag, samt et flagg fra Hedmark Bondelag.
Årets lokallag i fylket nomineres videre til Årets lokallag nasjonalt i Norges Bondelag.

Hedmark Bondelag har fast delt ut prisen på årsmøtet i mars. I år ble årsmøtet utsatt på ubestemt tid på grunn av koronakrisen.
For å kunne nominere videre til Norges Bondelag i tide, ble prisen kunngjort på et telefonmøte for lokallagsledere, utvalgsledere og fylkesstyre mandag 16. mars.
Offisiell overrekkelse av prisen vil finne sted ved passende anledning når unntakstilstanden er over.

Vi gratulerer Løten Bondelag så mye med prisen Årets lokallag!