Etter årsmøtet består fylkesstyret av følgende: Bjørn Olav Søndrol, Borgny Sletten (Oppland Bygdekvinnelag), Åse Sundvor, Elisabeth Gjems, Ingvald Landet, Ole-Kristian Oldre, Geir Lohn, Kristina Hegge, Anders Formo og Erling Olav Eriksmoen. 

Gjems og Hegge takket salen for fornyet tillit og et godt årsmøte.

Valget foregikk smidig og effektivt. Med to unntak ble det gjort valg i tråd med valgkomiteens innstilling. Unntakene gjaldt to delegater til Norges Bondelags årsmøte. Etter forslag fra Agnethe Gaalaas Baardseth i Veldre Bondelag ble Hans Jørgen Boye fra Nes og Helgøya Bondelag og Arne Manger fra Lesja og Lesjaskog Bondelag valgt som delegater til Norges Bondelags årsmøte i juni. Øvre årsmøtedelegater som ble valgt, sitter i fylkesstyret (faste representanter og varamedlemmer).

Valg av medlemmer til fylkesstyret ble som følger:

Valgresultatet var som følger:

  • Elisabeth Gjems, gjenvalgt, 1 år                                                        
  • Kristina Hegge, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdal, gjenvalgt, 2 år, samt som nestleder for ett år     
  • Styremedlemmer:
  • Bjørnhild Kihle, Vest-Oppland, gjenvalg, 2 år
  • Erling Olav Eriksmoen, Glåmdalen, ny, 2 år
  • Geir Lohn, Nord-Østerdal, gjenvalgt, 2 år
  • 1. vara, Bjørn Olav Søndrol, Valdres, ny, 1 år
  • 2. vara, Jon Finborud, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdal, ny, 1 år
  • 3. vara, Tone Maria Økseter, Sør-Østerdal, ny, 1 år