OIe Petter Bokrudstad har et svært vakkert tun på 600 meters høyde i Næroset.

Onsdag 23. august 2017 deltok en rekke stortingskandidater og fylkespolitikere på fagdag i Ringsaker med bioøkonomi som tema. Det var LO i Hedmark, NHO Innlandet og Hedmark Bondelag som sammen arrangerte fagdagen. Dette samarbeidet illustrerer nettopp verdikjeden innen matproduksjonen – fra råvareproduksjonen som bonden står for, til foredlingen og produktutviklingen som foregår i næringsmiddelindustrien.

Fra partienes stortingsvalglister var følgende representert: Kristian Tonning Riise (H), Tor André Johnsen (Frp), Karin Andersen (SV), Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Magne Rydland (Krf), Emilie Enger Mehl (Sp) og Ronny Bekken Larsen (Rødt). I tillegg var mange fylkestingspolitikere med på turen. Og under siste del med omvisning på Tine-meieriet kom Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik på en snarvisitt.


Kristian Tonning Riise (H) og Tor André Johnsen (Frp) på omvisning inne i fjøset hos Bokrudstad.

Dagen startet med besøk hos melkebonde Ole Petter Bokrudstad i Næroset, før det var foredrag og omvisning på Tine-anlegget i Brumunddal, hvor det blant annet er stor produksjon av langtidsholdbar melk og melkeprodukter, samt skolemelk og enkelte desserter.

Ole Petter Bokrudstad driver sitt bruk på 600 meters høyde i Næroset i Ringsaker. Han er med dette Ringsakers høyestliggende melkeprodusent.
Bokrudstad har 30 årskuer, som årlig produserer ei kvote på 200 tonn melk. For å ha nok fôr til dyra driver han 350 dekar med jord. Han leier jorda på tre gårder, og det blir mange smålapper. De fleste jordene er på bare 10-20-30 dekar. Åtte kilometer er avstanden til det jordet som ligger lengst unna, og Bokrudstad la ikke skjul på at det går med mye tid, drivstoff og penger på kjøring mellom jordene.

- Hensikten med å fortelle dette, er å få fram det store mangfoldet som er i norsk gårdsdrift. Det er store variasjoner bare her i Ringsaker. Mange forbinder Ringsaker med bare flatbygder, men jeg vil heller si at Ringsaker er et Norge i miniatyr, sa Bokrudstad.

Produksjonstilskuddet som Bokrudstad får, tar ikke hensyn til dette. Siden gården ligger i Ringsaker, tilhører han automatisk sone 1, som har lavt arealtilskudd.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag, satte dette i et større perspektiv:
- Sjøl driver jeg gård i Tolga, på lavere nivå over havet, og på flat, steinfri jord. Mitt bruk ligger i sone 5. Disse store forskjellene gjør selvsagt utslag. Og grunnen til at jeg nevner det, er at vi er nødt til å ha en jordbrukspolitikk som legger til rette for å bruke jorda der den ligger. Det er selve essensen. Og så viser det at forenkling ikke skal være noe mål for jordbrukspolitikken. Vi må heller finmaske systemet mer, noe dagens datasystemer gir gode muligheter for, uten at det trenger å skape byråkrati, sa Aas-Eng, og la til:

- Og så er det grenser for hvor stor normen for et norsk gårdsbruk skal være. Det må være rom for ulike gårdsstørrelser, ellers går jord ut av drift, og vi greier ikke å øke matproduksjonen, sa Aas-Eng.

Norge har kun 3 prosent dyrket mark, så det er svært viktig å holde den knappe jordressursen i drift.


Erling Aas-Eng (til høyre) ga et innblikk i den mangfoldige matproduksjonen i Ringsaker, såvel som i Hedmark.

I tillegg til rammebetingelsene la Erling Aas-Eng vekt på å ivareta utdaningstilbudene i Hedmark, markedsordnigene (med utfordringene i kyllingproduksjonen som eksempel) og behov for investeringsmidler, både med tanke på løsdriftskravet i melkeproduksjonen og med tanke på investeringene som klimaendringene bringer med seg (korntørker mm), gjennomføring av ulveforliket og juridisk vern av matjord.

Et overordnet tema for dagen var bioøkonomi. Fylkeskommunene i Hedmark og Oppland vedtok bioøkonomistrategien for Innlandet sist vår. Hedmark har blant annet et svært sterkt grunnlag gjennom sin store verdiskaping i landbruket, og med en rekke store foredlingsbedrifter.


LO i Hedmark, NHO Innlandet og Hedmark Bondelag samarbeidet om bussturen. Fra venstre: Odd Erik Kokkin (LO), Ole Petter Bokrudstad (bonde), Erling Aas-Eng (Hedmark Bondelag) og Åge Skinstad (NHO Innlandet).

Dette ble også sterkt understreket av LO og NHO:

- Næringsmiddelindustrien er vår største fastlandsindustri. 20 prosent av de sysselsatte i norsk industri er ansatt i næringsmiddelindustrien. LO og NNN arbeider sammen om politikk for å øke norsk matproduksjon på norske ressurser, sa LO-sekretær Trude Tinnlund.

NHO Innlandet-direktør Åge Skinstad oppfordret politikerne til å være offensive:
- Innlandet har mulighet til å ta den gule ledertrøya i en nasjonal utvikling av bioøkonomien. Men da må vi være enda mer frampå. De 14 representantene fra Hedmark og Oppland på Stortinget må arbeide for dette straks nytt Storting er satt, sa Åge Skinstad.

Skinstad sa også at det er lett å glemme hvor stor matproduksjonen og næringsmiddelindustrien i Innlandet er.

- Dette er noen av de største medlemsbedriftene hos oss i NHO Innlandet. Nå er vi hos Tine, som er eid av bøndene, og som har en stor arbeidsstokk med fagorganiserte hos LO. Jeg synes det er veldig flott at Bondelaget, LO og NHO kan samarbeide på denne måten, sa Skinstad.


Meierisjef Ottar Olden fortalte entusiastisk om driften på Tine-meieriet i Brumunddal. I midten blant tilhørerne Aps nestleder Hadia Tajik.

På fagdagen ble politikerne utfordret på hvordan Innlandet skal ta en nasjonalt ledende posisjon i utviklingen av bioøkonomien. Her var mange av politikerne svært aktive.

-  Vi må tørre å si og tro på det at det er dette vi skal leve av framover; mat, skogbruk og annen biologisk produksjon som er knyttet til dette, og så må vi legge langsiktige penger på bordet til forskning og utvikling, sa Karin Andersen (SV).

- Jordbruket er en bærebjelke, og så har vi spydspisser i bedriftene i Heidner-klyngen, der det utvikles nye produkter og eksportmuligheter. Jeg mener vi må fokusere på tre elementer: Kompetanse, kapital og gode ideer, sa Kristian Tonning Riise (H).

- Vi må ivareta landbruksmodellen med jordbruksforhandlinger/inntektsutvikling, markedsordninger og priskontroll, pluss samvirke, som viktige elementer for å utvikle bioøkonomien, sa Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Politikerne fikk mange gode innspill til vegen videre, gjennom fagforedrag fra Anders Øfsti (klyngeleder i Heidner), Audun Korsæth (avdelingsleder NIBIO) og Svein Frydenlund (næringssjef Hamar), samt fra meierisjef Ottar Olden på Tinemeieriet i Brumunddal.

Ringsaker var slett ikke tilfeldig valgt som utgangspunkt for turen. Ringsaker er Norges største jordbrukskommune, med 546 produsenter og 181.000 dekar dyrket mark (like mye dyrket mark som hele Vest-Agder). Kommunen har 1168 ansatte i næringsmiddelindustrien. Det er fire næringsmiddelindustribedrifter med over 100 ansatte i kommunen: Nortura Rudshøgda, Tine Brumunddal, Bakehuset avd Heba og Strand Unikorn.

 


Slik tar det seg ut før en hel busslast kan få ture inn i fjøset.


Ole Petter Bokrudstad i samtale med Karin Andersen (SV).