Prisvinner Ola Sjåvik (i midten) sammen med prisutdelerne Per Dolven (bedriftsrådgiver i SpareBank 1 Østlandet) og Elisabeth Gjems (leder i Innlandet Bondelag).

- Kjempemoro. Dette hadde jeg overhodet ikke ventet, for jeg vet at det er utviklet veldig mange gode ideer blant agronomi- og landbruksteknikk-studentene her på Høgskolen i Innlandet i år, sier Ola Sjåvik (23) fra Etnedal i Valdres. 

Jobben med å spre flis til underlag på fjøsgulvet kan være både tung og tungvinn. De fleste gjør dette ved hjelp av ei bøtte eller ei trillebår. Det går fort tomt, og det kan være trangt og trøblete å komme fram med trillebår.
Ola Sjåvik har utviklet en idé om ei fliskasse som henger i ei skinnebane fra fjøstaket. Løsningen er egnet for fjøs der det drives mjølkeproduksjon i form av løsdrift. «Et slikt produkt vil ikke bare effektivisere fjøsstellet, det vil også sikre et renere fjøsmiljø og hindre slitasjeskader for røkter», skriver Sjåvik i sin semesteroppgave.

Innlandet Bondelag og SpareBank 1 Østlandet har gått sammen om en innovasjonspris som er rettet mot ungdom under utdanning og ideer som kan bidra til å utvikle landbruket og matproduksjonen.
Innovasjonsprosjektene som Bondelaget og SpareBank 1 Østlandet vil fremme er innenfor temaene klima, bærekraft, omdømme, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk.
Prisen deles ut både på høgskolenivå og på nivå for videregående skole. I denne omgangen er det pris på høgskolenivå som er delt ut.

Prisen er på 10.000 kroner fra de to virksomhetenes felles innovasjonsfond. Fondets styre består av Innlandet Bondelags styre og to representanter fra banken.

Sjåvik vant prisen i konkurranse med 43 individuelle oppgavebesvarelser i høgskoleemnet Landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap ved Høgskolen i Innlandets Institutt for jordbruksfag på Blæstad i Vang i Hamar. I siste runde var fem kandidater med.

- Ola Sjåvik har lansert en idé som kan være til praktisk nytte 365 dager i året. Slik han har tenkt det ut, vil den være arbeidsbesparende og lette den fysiske belastningen. Og vi kan trygt si det er en bærekraftig idé, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag, med glimt i øyet.

Bedriftsrådgiver Per Dolven fra SpareBank 1 Østlandet stemmer i:

- Vinneren scorer blant annet høyt på temaene landbruksteknikk, utvikling av matproduksjonen og HMS/omdømme. Vinneren må gå mer i dybden på kostnads-/prisnivå, men det ser ut til å kunne være et potensial for produktet, sier Dolven.

Fred Håkon Johnsen, professor og emneansvarlig for Landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap, sier at mange har levert meget gode arbeider, men at de som ble med i siste runde har bygd sin forretningsplan på en helt original og unik idé.

- Innovasjon er et satsingsområde for Institutt for jordbruksfag, og vi har et eget innovasjonsprosjekt under ledelse av førsteamanuensis Lars Erik Ruud. En av aktivitetene i prosjektet blir å hjelpe fram studenter som er motiverte til å gjøre alvor av sine forretningsideer, sier Johnsen.


Ola Sjåvik viser fram illustrasjon av fliskasse-løsningen, her sammen med emneansvarlig for  Landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap ved Høgskolen i Innlandets Institutt for jordbruksfag på Blæstad, Fred Håkon Johnsen.

Ola Sjåvik fikk ideen til produktet gjennom mange år som avløser i mjølkekufjøs.

- Jeg tror ideen min er såpass enkel at den kan gjennomføres uten altfor store kostnader. Fliskassa skal dras på ei taggeformet skinnebane, som bruker tyngdekraften til å riste ned flis – litt som ei pepperbøsse, sier Sjåvik.

Han er svært glad for å ha vunnet fram i kåringen, og er inspirert til å ta ideen med seg videre i framtidig arbeid. 

- Drømmejobben er innen rådgiving for bønder. Da vil jeg få brukt utdanningen min her fra Blæstad på en god måte. Jeg har lyst til å samarbeide med bønder og være med på å forbedre resultatene. Det er moro å være til nytte i bondens arbeidshverdag og for matproduksjonen. Etter hvert vil jeg også ta over gården hjemme i Etnedal. Det er ikke husdyr der i dag, men jeg vil nok gjøre noen vurderinger på sikt, sier Sjåvik.

I forretningsplanen har Sjåvik skissert å etablere basen til Sjåvik Industries hjemme på gården i Etnedal.

- Tida vil vise om jeg kan starte produksjon av fliskassa, men denne prisen gjør meg iallfall motivert til å jobbe på videre til beste for bonden og matproduksjonen, sier Sjåvik. 

Innovasjonsfondets styre ga for øvrig hederlig omtale til Eirik Sangolt, som skrev oppgave om å etablere plantasje for dyrking av planten ildkvede (Chaenomeles japonica). Han ville danne foretaket «Nordsitron» med tanke på foredling av plantens steinfrukter til ulike matvarer som saft, sirup, gele og syltetøy, godteri og tilbehør til kjøttretter.


Ola Sjåvik og Elisabeth Gjems.