- I praksis blir ulvesonen nærmest stadfestet som et ulvereservat med dette vedtaket. Det gir store belastninger for beiteområder og lokalsamfunn både innenfor og utenfor sonen, sier Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag.

Også i fjor overprøvde regjeringa rovviltnemndene, og lokalsamfunnene i ulvesona må bære belastningen ved å ha en større ulvebestand enn det Stortinget har bestemt. Fjorårets beslutning bygde opp under et distriktsopprør hvor flere hundre ordførere engasjerte seg og rundt 10 000 mennesker demonstrerte foran Stortinget i protest mot måten rovdyra forvaltes i Norge.

Folkemøte på Bjørkelangen i Aurskog-Høland i Akershus 22. januar

Også i år skal vi protestere mot regjeringas overprøving. Vi samles vi på Bjørkelangen, og deltakerne kan forvente faglig påfyll, sterke historier fra folk som føler situasjonen på kroppen, innlegg fra stortingspolitikere og ordføreropprop.

Sted: Kulturarena på Bjørkelangen skole, Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen

Foreløpig program:

1800-1900: Fakkeltog fra Rådhuset til Kulturarenaen
1900-2030: Stormøte på Kulturarenaen

Her er programmet, med medvirkning fra en rekke personer fra Hedmark:

Program - Stormøte rovdyr 22. januar 2020 på Bjørkelangen

Kl. 18:00

Fakkeltoget starter fra Bjørkelangen sentrum.

Appell av Gunnar Gundersen, leder i Naturbruksalliansen

Kl. 18:50

Ankomst Kulturhuset – KulturArena Aurskog-Høland

Ordstyrer: Erling Aas-Eng, nestleder i Naturbruksalliansen

Kl. 19:00

Velkommen ved Gudbrand Kvaal, ordfører i Aurskog-Høland

Kl. 19:10

Innslag på storskjerm med folk som er berørt av regjeringas rovdyrpolitikk

Kl. 19:25

Arnfinn Negård, leder rovviltnemnda i Hedmark

Kl. 19:35

Regjeringens oppfølging av Stortingets ulveforlik og vedtak om lisensfelling av ulv ved Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Kl. 19:50 

Nils Kristen Sandtrøen, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i Hedmark

Kl. 20:00

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Kl. 20:10

 

Appeller:

  • Nils Solberg, leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
  • Per Steinar Slang, leder i Akershus Jeger- og Fiskerforening
  • Per Skorge, direktør i Norges Skogeierforbund
  • Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Kl. 20:25

Overlevering ordføreropprop

Kl. 20:30

Slutt

 

Norges Bondelag står bak arrangementet i samarbeid med de andre organisasjonene i Naturbruksalliansen. Naturbruksalliansen består av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norsk Almenningsforbund, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog SA, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Oppland fylkeslag og Akershus fylkeslag av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Det er viktig at Hedmark mobiliserer godt, og lokallagene i Hedmark Bondelag vil sørge for felles avreisesteder for biler fra sine områder. Se kontaktinfo til lokallagsledere her: Lokallag i Hedmark Bondelag

Kan du ikke være til stede, kan du følge med på livestream. Følg arrangementet på Facebook for å få fortløpende informasjon.  

Det er opprettet en spleis for innsamling av midler som skal gå til å dekke kostnader ved arrangementet: www.spleis.no/naturbruksalliansen
Hvis du ikke har anledning til å delta på stormøtet, er det flott om du kan gi et bidrag her for en kraftfull markering.