Målet med de forenklede forhandlingene var å fastsette rammer framover for matproduksjonen. Det er ikke året for ny politikk eller nye tiltak. Ingenting er som det pleier, det er en unntakssituasjon, sier fylkeslederen. Inntektsutviklingen i jordbruket har stått stille og for noen gått tilbake de siste fire årene. Dette skal følges nøye og blir helt sentralt i neste års jordbruksforhandlinger, sier hun.

Til tross for at den spesielle situasjonen landet er i, følger vi opp viktige områder for næringa. Vi har økt målpriser og tilskudd i noen produksjoner. Det er ikke gjort noen omfordelinger mellom produksjonene. I avtalen viderefører vi satsingen på mer grønt, frukt, bær og potet. Det er markedsmuligheter på korn som vi ønsker å utnytte og målprisen på gris er økt for første gang på mange år. Samlet sett er det vektlagt økt bruk av norske ressurser i matproduksjonen framover.

 

Løft for svin, potet, frukt og grønt

Årets avtale gir noen nødvendige løft:

  • Styrking av svineproduksjon
  • Satsing på potet, frukt og grønt i form at økt arealtilskudd på potet og investeringsstøtte til satsing til grøntproduksjon.
  • Forsiktig økning av kornpriser og all prisøkning tas med budsjettmidler slik at husdyrbøndene ikke får økte kostnader som følge av dette.
  • Styrking av husdyrtilskuddene og spesielt økologisk produksjon.
  • Styrking av velferdsordningene
  • Økte tilskudd til klimatiltak

 

To saker som er vanskelig å forene

Situasjonen er todelt; på den ene sida er det dårlig lønnsomhet i næringa generelt, og på den andre sida har vi en koronasituasjon som gjør hverdagen og økonomien utfordrende for samfunnet. Dette gjør selvsagt rammene for forhandlingene spesielt utfordrende. Samtidig er det er et gledelig stort fokus på matsikkerhet, noe som gir meg optimisme for forhandlingene i åra framover, sier Kristina.

Det er også viktig å påpeke at ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronasituasjonen IKKE er med i avtalen. Dette må ses på særskilt når vi ser hvilke konsekvenser dette får for næringa vår, sier Hegge.

Ingen tvil om at Norge trenger bonden, både i krisesituasjoner og ellers, sier Kristina Hegge

En liten prisøkning

Mor Norge og mange forbrukere har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er ikke rom for de store prisøkningene. Avtalen gir en økning for forbrukeren på ca 50 kr pr år. Samtidig ser vi at dagligvarebransjen har satt i gang priskutt som en dugnad. Det som blir spennende å se, er om regninga for dugnaden tas i kjeden eller om den skyves bakover til oss som produserer maten. Jeg kjenner på en bekymring rundt dette, sier Kristina Hegge. Nå er det, mer enn noen gang, viktig at bonden får betalt for sine produkter, sier hun. Vi har et samfunnsoppdrag og skal levere trygg kvalitetsmat til forbruker, produsert på en klimavennlig måte på garder over hele landet. Det er viktig at alle ledd får dekket sine produksjonskostnader.

 

Lokallagslederne og fylkesstyret møtes digitalt

I kveld samler fylkeslederen styret og lokallagslederne til et telefonmøte om avtalen, og det er også planer om et ledermøte i nær framtid med representanter for forhandlingsutvalget til stede. Dette er en god tradisjon som vi ønsker å fortsette med, selv om det i år blir digitalt, avslutter hun.

Les mer om avtalen her.

Potetprodusentene er en av gruppene som fikk et nødvendig løft i årets avtale.