Elisabeth Gjems

Erling Aas-Eng kunngjorde i januar at han takker nei til gjenvalg til Hedmark Bondelags styre, etter fem år i styret, hvorav fire som leder. Han viste blant annet til at det ville være riktig å bygge opp ny ledelse i fylkeslaget nå, ett år før planlagt sammenslåing med Oppland Bondelag.

Valgkomiteen innstiller Elisabeth Gjems (46) fra Åmot som ny fylkesleder. Gjems har erfaring fra en rekke verv i landbruket: Hun har siden 2016 vært styremedlem i Geno SA, og styremedlem i Landkreditt SA siden 2013. I Landkreditt har hun vært nestleder i styret fra 2016 og fram til 2019. Hun har også hatt flere verv i Glommen Skog.

Hun driver gården Ottershagen i Haugedalen i Åmot med mjølkeproduksjon og skog sammen med sin mann. Samtidig med at de tok over gården i 2004, startet de Ottershagen gardsbarnehage, der Gjems er daglig leder.

Hun er utdannet cand. agric. fra naturforvaltningsstudiet ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU), og har arbeidet hos Fylkesmannen i Hedmark i til sammen åtte år.

Med denne innstillingen legger valgkomiteen opp til at Hedmark Bondelag får sin første kvinnelige leder.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Lars Opsal jr fra Veldre som nestleder i styret.

Som nye styremedlemmer innstiller valgkomiteen Ingvald Landet (39) fra Stor-Elvdal og Geir Lohn (50) fra Alvdal. Ingvald Landet driver med saueproduksjon og skog i Stor-Elvdal, og har den siste perioden vært leder i Hedmark Bondelags rovdyrutvalg. Geir Lohn driver mjølkeproduksjon i Alvdal.

Landet og Lohn erstatter Berit Grindflek fra Rendalen og Harald Håkenrud fra Nord-Odal. Grindflek og Håkenrud har vært styremedlemmer i Hedmark Bondelag i henholdsvis seks og fire år (Håkenrud var først fast møtende 1. vararepresentant).

Som varamedlemmer til styret innstiller valgkomiteen på:
1. Åse Sundvor, Romedal og Vallset (ny)
2. Ivar Midtdal, Tufsingdalen
3. Thor Ludvig Løken, Stange
4. Hans Jørgen Boye, Nes og Helgøya (ny)

Som første vararepresentant blir Åse Sundvor fast møtende på fylkesstyremøtene.

Styremedlem Ivar Sund fra Grue er ikke på valg i år.

Valgkomiteen har bestått av: Leif Vingelen (Tolga), Ragnhild Oudenstad (Nes og Helgøya), Amund Grindalen (Elverum), Helge Aandstad (Hof) og Gustav Grøholt (Løten).

Hedmark Bondelags årsmøte finner sted på First Hotel Victoria på Hamar 20.-21. mars 2019.