Oppland Bondelag ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Derfor arrangerer Oppland Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gardsoverdragelse. Vi har arrangert eierskiftekurs i mange år. I vinter engasjerte vi Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen som kursholdere, noe vi fikk gode tilbakemeldinger på. Derfor gjør vi det samme denne gangen. Det er to erfarne kursholdere med bred erfaring innen de ulike sider som må beslyses når en gard skal skifte eier. Sammen vil vi bidra til gode eierskifter i landbruket!

Kurset arrangeres på Honne Hotell og konferansesenter, Biri, 16.-17. februar 2019. Vi starter kl. 10.00 lørdag og avslutter kl. 16.00 søndag.

Foredragsholderne Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen

Familievennlig pris

Etter å ha arrangert eierskiftekurs i mange år, ser vi at de som kommer flere pr familie, både ungfolk og de som skal overdra, opplever at de får et større utbytte av kurset. Dette ønsker vi også å bidra til ved å tilby en familievennlig pris på kurset. 

Pris som inkluderer kurs, materiell, overnatting og alle måltider:

 • Medlemmer i Norges Bondelag:
  • kr 3.000 for første pr familie,
  • kr 1.500 pr person for de neste i familien
 • Ikke-medlemmer:
  • kr 4.000 for første pr familie,
  • kr 2.000 pr person for de neste i familien

Vi mener det er en stor fordel at deltakerne er tilstede hele helga, inkludert det sosiale på kvelden. Derfor er det kun 250 kr avslag pr person om du velger kurset uten middag og overnatting.

 

Påmelding/informasjon

 • Bindende påmelding innen 15. januar på deltaker.no. For å gjøre kurset best mulig, blir det begrenset antall plasser. Her er det først til mølla!
 • Mer informasjon om det faglige innholdet gis av kursholderne Mariann og Ole Christen på e-post: post@hallesby.no eller telefon 33 32 11 11.
 • For andre spørsmål rundt kurset, ta kontakt med Astrid Simengård astrid.simengard@bondelaget.no eller 97003684

 

Mer om kurset

Fra kurset i februar 2018: Her er åtte deltakere med et stor fellesskap; gardene driver samdrift og begge garder med begge generasjoner og alle parter med ektefeller/samboere deltar. Åtte personer i et felleskap får en felles plattform for eierskifteprosessen!