Ansatte i Innlandet Bondelag fra venstre: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl. (Foto: Annika Dybwad)

Etter konstituerende årsmøte for Innlandet Bondelag 19. mars slås kontorene for Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag sammen til ett.
Bemanningen består av de tre tidligere ansatte hos Oppland Bondelag og de tre tidligere ansatte hos Hedmark Bondelag.
Selv om det nå blir felles administrasjon, opprettholdes av praktiske årsaker to likeverdige kontorsteder. Disse to er på Lillehammer og på Blæstad i Vang.
Adresser:

  • Skogbrukets Hus, Kirkegata 70, 2609 Lillehammer.
  • Blæstad, Høyvangveien 40, 2322 Ridabu

Administrasjonen skal ledes av Margrete Nøkleby, som fram til årsmøtet har vært organisasjonssjef i Hedmark Bondelag.

Ansatte med tittel/funksjon:

  • Margrete Nøkleby, organisasjonssjef
  • Ola Råbøl, seniorrådgiver
  • Astrid Simengård, rådgiver
  • Anne Rustad, rådgiver
  • Guro Breck, rådgiver
  • Jorunn Løvdal, førstekonsulent

Løvdal betjener sentralbordet, som etter sammenslåingen får nr 61 05 18 00.

De ansatte vil ta hånd om ulike fagområder og jobbe på tvers av de tidligere fylkesgrensene.

Kontoret vil også – som tidligere – betjene Oppland Bygdekvinnelag, Hedmark Bygdekvinnelag, Oppland Bygdeungdomslag, Hedmark Bygdeungdomslag, Landbruksråd Innlandet og Jordvernalliansen i Innlandet.


På fagtur med gårdsbesøk hos Anders Formo i Sel, fra venstre: Astrid Simengård, Margrete Nøkleby, Anne Rustad, Jorunn Løvdal, Ola Råbøl og Guro Breck. (Foto: Anders Formo)