Hedmark Bondelag og Sparebank 1 Østlandet tildelte innovasjonsprisen for 2018 til Blæstad-student Nikolai Ødegaard. Prisutdeler var Lars Opsal jr, nestleder i Hedmark Bondelag.

Tildelingen fant sted under åpningen av studieåret på Høgskolen i Innlandets Institutt for jordbruksfag på Blæstad 14. august 2018. Prisvinner Nikolai Ødegaard er tredjeårsstudent på Blæstad.

Hedmark Bondelag og Sparebank1 Østlandet har sammen etablert et innovasjonsfond, som har til formål å bidra til å utvikle ideer som kan fremme og utvikle landbruket i en positiv retning. Dette kan eksempelvis være innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi eller landbruksteknikk.

Innovasjonsfondet deler årlig ut en pris til kandidater med gode prosjekter innenfor disse områdene. Kandidatene må være elever eller studenter fra naturbruksskoler, fagskoler eller Høgskolen i Innlandet.

Fondsstyret hadde ved fristens utløp mottatt prosjekter fra sju kandidater ved Høgskolens institutt på Blæstad.

Hedmark Bondelags nestleder Lars Opsal jr sa følgende da han kunngjorde årets vinner under åpningen av studieåret på Blæstad:

"Kandidaten har lagt fram er svært godt gjennomarbeidet prosjekt med en god forretningsplan der alle viktige elementer er på plass, som forretningside, markedsplan, budsjett, finansiering og handlingsplan. Kandidaten skiller seg også ut med tydelig kunnskap og erfaring innenfor fagfeltet som prosjektet omfatter.

Robotisering og bruk av nyvinninger innenfor IKT er viktig for en bærekraftig matproduksjon framover. Kandidatens prosjekt Dataharvest AS skal gi gårdbrukere miljøvennlig kartlegging av dyrkingsarealet med hjelp av sensorteknologi og droner, som vil sørge for riktig og tidlig diagnose av problemer i ulike former for plantekultur. Slik teknologi er så langt lite brukt i Norge.

Fondsstyret synes dette både er innovativt og spennende. Årets innovasjonspris på kr. 10.000 går derfor til prosjektet Dataharvest AS og Nikolai Ødegaard!"

Nikolai Ødegaard takket for prisen, og orienterte om prosjektet og videre arbeid.

Han arbeider nå med en bacheloroppgave om bruk av droner, i samarbeid med Graminor. Her bygger han videre på noe av det som han har utredet i Dataharvest AS.

Dette er teknologi som har tatt av i flere andre land, men det er få konkurrenter på det norske markedet.

Så gjenstår å se hva som kan komme ut av prosjektet for framtida. Det er ingen tvil om at teknologi og analyse vil bli stadig mer brukt i årene som kommer!