Det tar tid å fylle opp vann, så det er en viktig del av beredskapen at tankene er oppfylt før det evt. skjer noe. De som ønsker være en del av denne brannberedskapen, må gi melding til Oppland Bondelag innen søndag 3. juni.  Oppgi:

Navn, kommune og  mobilnummer
Send til: oppland@bondelaget.no