Våren er kommet og mange bønder er i god gang med å rydde jordene for tomgods og plastrester. Fra 29. april til 5. mai arrangerer organisasjonen «Hold Norge rent» en nasjonal ryddedugnad og Bondelaget oppfordrer så mange som mulig til å bidra enten det er på stranda, i skogen eller på egen åker. Du kan bidra på flere måter:

  1. Få med venner og kjente og arranger din egen ryddedugnad noen timer i nærområdet. Prioriter gjerne områder hvor dere vet at det er fare for forsøpling fra landbruksplast.  Se eksempel fra Dovre Bondelag som arrangerer egen dugnad den 3. mai.
  2. Bli med på en ryddeaksjon i nærområdet. På dette kartet finner du en landsdekkende oversikt over alle de planlagte ryddeaksjonene i neste uke.
  3. Ta en ryddesjau på egen eiendom. Avslutt med vaffel og en klapp på skuldra?

Del gjerne bilder og film fra ryddedugnaden på sosiale kanaler. Bruk hashtaggene #sammenryddervinorge og #norgetrengerbonden  Send også gjerne bilder til elisabeth.sather@bondelaget.no

Les mer om Strandryddeuka 2019.