Neste uke (29. april - 5. mai) er det storstilt ryddedugnad rundt om i hele landet. I Oppland har noen allerede startet.

Lokallagene i Bondelaget deltar i ryddedugnad i området rundt Gudbrandsdalslågen og sideelver. Det herreløse avfallet rundt om i Gudbrandsdalen skal opp fra bakken og inn i avfallssystemet!

Plastremser er hverken pene eller ufarlige der de ligger. Få dem opp fra bakken og ned fra gjerder og trær og inn til plastgjenvinning. Foto: Dovre Bondelag

 

Det planlegges ryddeaksjoner også i alle andre kommuner i Oppland, og noen er allerede i gang. Vi oppfordrer til å delta i ryddeaksjonen en eller flere dager i denne perioden. Mer informasjon om ryddeaksjonen i din kommune finner du her.

 

Velfortjent kaffepause i plastryddinga i Heidal. Foto: Sel og Vågå Bondelag

 

Eget plastprosjekt i Gudbrandsdalen

I mars 2019 bevilget Miljødirektoratet penger til en plastryddedugnad i Gudbrandsdalslågen.

Initiativet ble tatt av landbrukskontoret og faglaga i Midt-Gudbrandsdal. Fylkesmannen Innlandet er positiv til initiativet, og prosjektet involverer alle de tolv kommunene i Gudbrandsdalen og mange organisasjoner. I tillegg til Oppland Bondelag er Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, Glør, Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap, Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap, Lågen Fiskeelv, Gudbrandsdal Sportsfiskeforening (GSFF), Hold Norge Rent, Røde Kors Oppland, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter med som støttespillere og/eller direkte bidragsytere inn i prosjektet. Prosjektet vil konsentrere seg om å rydde opp i rundballeplast i Lågen og forebygge for å hindre at mer havner i vassdragene.

 

Del bilder og videoer med oss

Bruk emneknaggene #opplandsbonden, #norgetrengerbonden og #plukkplast og post bilder og videoer på instagram eller facebook.

 

Les mer om Strandryddeuka 2019