Foto: Statens Naturoppsyn

Stortingets rovdyrforlik er at det skal være 4-6 årlige ulveynglinger i Norge, nå er antallet oppe i 9 ynglinger. Dette er bakgrunnen for at rovviltnemdene åpner for lisensjakt i januar. I dag ble det åpnet for uttak av 24 ulv med tilhold inne i ulvesona.

- Dagens vedtak er en naturlig oppfølging av Stortingets rovdyrforlik.  Situasjonen for mange sauebønder har vært svært tøff, det er derfor betryggende å se at rovviltnemdene nå følger opp nasjonale vedtak, sier Frogner.

Han viser til at mye ulv i ulvesona fører til økt fare for at ulven går inn i beiteprioriterte områder og gjør stor skade.

- I beiteområdet Rendalen ble 30 prosent av sauene tatt av rovdyr i sommer, blant annet av ulv som kom fra ulvesona. Da fellingstillatelsen omsider ble gitt var det for sent. Dagens vedtak er nødvendig for å forebygge slike tragiske hendelser, sier Frogner.

Frogner erfarer at mange bønder kvier seg for å sende sau ut på beite, og viser til at kun 1/3 av utmarksressursene i Hedmark brukes til matproduksjon i dag. – Sauen klarer å danne utmarksressursene våre om til mat, det er både ekstremt ressurseffektivt og veldig miljøvennlig. Men i Hedmark ser vi at mye av utmarka blir liggende brakk på grunn av frykt for rovdyr, sier Frogner.

For mer informasjon, kontakt: Einar Frogner, styremedlem i Bondelaget: 976 96 163