Norges Bondelags leder, Lars Petter Bartnes

Dette er et felles medlemsmøte for produsentene i de tre fylkene.

Her følger møteprogram/møteinvitasjon, som også er sendt ut per epost til de aktuelle medlemsgrupperingene:

Produsenter av poteter, grønnsaker, bær og frukt i Hedmark, Oppland og Akershus inviteres med dette til medlemsmøte tirsdag 16. oktober, der Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes deltar:

Krisepakka, status og vegen videre etter tørkesesongen

Møtet finner sted på Blæstad i Vang i Hamar tirsdag 16. oktober kl 18.30-ca 21, rom 417 i låven, bruk inngangsdør midt på bygningen (Høgskolen i Hedmark avd Blæstad).
Arrangører: Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag og Akershus Bondelag
Kaffe og biteti.

Program:

Kl 18.30
Velkommen ved møteleder Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Kl 18.40:
Forventningene, innholdet i krisepakka og hva nå framover
Ole Morten Nyberg, leder i Hedmark Bondelags grøntutvalg

Kl 18.50:
Tilbakemeldinger på krisepakka fra bærnæringen,
Per Otto Kaurstad, leder i Oppland Bondelags frukt- og bærutvalg

Kl 19.00:
Norges Bondelags grøntutvalgs arbeid i forbindelse med tørken og krisepakka,
Thor Johannes Rogneby, leder i Norges Bondelags grøntutvalg

Kl 19.10:
Hvordan ble avlingene?,
Arvid Laksesvela, kontaktperson frilandsgrønnsaker, poteter og bær i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd

Kl 19.20:
Orientering om arbeidet med og innholdet i krisepakka,
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Kl 19.50:
Spørsmål og diskusjon – veien videre.

Ca kl 20.50:
Oppsummering og avslutning,
fylkesleder Kristina Hegge i Oppland Bondelag, fylkesleder Sigurd Enger i Akershus Bondelag og fylkesleder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag

Velkommen!

Mvh Erling Aas-Eng (Hedmark Bondelag), Kristina Hegge (Oppland Bondelag) og Sigurd Enger (Akershus Bondelag)