Etter at årsmøtene måtte utsettes i mars i år, er det tirsdag 1. desember duket for å gjennomføre årsmøtene digitalt.

Oppland og Hedmark starter hver sine årsmøter med oppkobling i teams fra kl. 9.30.

Kl 11.45 - 12.15 er det ei pause før alle sammen kobler seg opp til konstituerende årsmøte for Innlandet Bondelag.

 

Mye informasjon på e-post

Alle årsmøteutsendinger har fått informasjon på e-post:

  • Årsmøtedokumenter med lenke til Teams for møtene i Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag, ble sendt til årsmøteutsendinger 17. november.
  • Årsmøtedokumenter med lenke til Teams, er sendt til gjester 25. november.
  • Teams innkalling og Smart Vote til testmøte 26. november, er sendt fra noReply@smartdialog.no 25. november.
  • E-post sendt 30. november med lenke til Teamstmøte i Oppland (samme lenke som i e-post sendt 17. november). 

 

Årsmøtepapirene er sendt ut på e-post, men de kan også leses her:

Oppland Bondelags årsmøte

Hedmark Bondelags årsmøte

Innlandet Bondelags konstituerende årsmøte