Hedmark Bondelags styre 2018: Foran fra venstre: Ivar Sund, Gry Hjermstad Eggen, Lars Opsal jr (nestleder) og Erling  Aas-Eng (leder). Bak: Berit Grindflek og Harald Håkenrud

Hedmark Bondelags styre fortsetter med samme sammensetning i 2018 som i 2017.

  • Leder: Erling Aas-Eng fra Vingelen, Tolga
  • Nestleder: Lars Opsal jr fra Veldre, Ringsaker
  • Styremedlem: Berit Grindflek fra Rendalen
  • Styremedlem: Harald Håkenrud fra Nord-Odal
  • Styremedlem: Ivar Sund fra Grue
  • Fast møtende første varamedlem: Gry Hjermstad Eggen fra Elverum

Berit Grindflek og Harald Håkenrud var ikke på valg i år. Øvrige ble gjenvalgt av et samstemmig årsmøte i Hedmark Bondelag.

Styremedlem i 2017 har også vært Guro Thorkildsdatter Alderslyst, som var inne i sitt andre år som styremedlem, men som trakk seg i starten av september av helsemssige årsaker. Da trådte 1. varamedlem Ivar Sund inn som fast medlem av styret, mens Gry Hjermstad Eggen rykket opp som fast møtende 1. varamedlem. Med dette blir altså styrets sammensetning den samme som den var ved utløpet av 2017.

Aas-Eng og styret høstet mye ros under årsmøtet.

Aas-Eng takket for den store tilliten, og ser fram til et nytt, aktivt år for Hedmark Bondelag:

- Jeg er glad for at jeg har med meg styret videre. Vi er et godt sammensveiset lag, der vi utfyller hverandre og bidrar hver med vårt, sa Aas-Eng.

Han takket også for et godt årsmøte, med stort engasjement og gode diskusjoner og ideer.

- Hedmark Bondelag er en organisasjon med god kraft. Vi kommer til å ha nok å drive med i 2018 også, og nå gyver vi løs på nye utfordringer, sa Aas-Eng.