Aktiviteter:

 • Driver et jevnt og godt lagsarbeid – bl.a. 9 styremøter
 • Deltatt på regionmøte, ledermøte og årsmøte
 • Studieringer
 • Arr. brannøvelse for avløsere og trysilbønder
 • God kontakt med ordfører og lokalpolitikere – utdeling av materiell til alle lokalpolitikere

Medlemsverving:

 • Tar kontakt med nye bønder i bygda

Utadrettet virksomhet:

 • Oppslag i media – flere ganger – vedr Budstikkestafetten m/destinasjon Trysil, veterinærordningen, støtteerklæring vedr ulvefelling – Slettåsflokken
 • Oppslag i A-magasinet vedr Slettås-flokken – journalist fra Aftenposten deltok på styremøte
 • Orienterte finansminister Sigbjørn Johnsen om jordbruket i Trysil
 • Deltatt på stand vedr Jakt- og Fiskedagene i Elverum
 • Arrangert Åpen Gård – med profilering av lokal mat

Einar Myki tildelte pris for årets lokallag 2012 til Eirik Valdem i Trysil Bondelag