Gjennom hele høsten og vinteren har Landbruks- og matministeren sagt at det er gjennom jordbruksavtalen at utviklingen i norsk landbruk skal komme. I vår sa Stortinget ja til:

  • Å øke norsk jordbruksproduksjon
  • Å sikre konkurransedyktige inntekter
  • Å sikre landbruk over hele landet

Med utgangspunktet Staten hadde for forhandlinger (tilbudet), og den normale forhandlingsgevinsten, ville norske bønders inntektsøkning havne godt under vanlige lønnsmottakeres lønnsøkning. Og det kaller LMD et historisk godt tilbud. Vi vil poengtere at den karakteristikken av tilbudet, er uforståelig for oss som skal hente inntekter i jordbruket!

Organisasjonene støtter derfor, fullt og helt, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlags avgjørelse om å bryte, før eventuelle forhandlinger. Uten et mål om å ta vesentlig innpå vanlige lønnsmottakeres inntekter, kan ikke bøndene gå til noe forhandlingsbord. La heller Regjeringen slå i bordet med at de ikke klarte å følge opp Landbruksmeldinga med enighet i det påfølgende jordbruksoppgjøret – oppgjøret som skulle vise om meldinga var mer enn fagre ord.

 Pressemeldingen er signert følgende representanter:

Leiv Blakstad

Willy Finnbakk

Erlend Røhnebæk

Leder KiO

Leder Norsvin

Leder TYR

913 14 181

982 50 999

906 90 877

 

 

 

David Koht-Norbye

Jan Ole Mellbye

 

Leder Norsk Fjørfelag

Leder Geno

 

977 29 290

918 71 444