Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag sine valgkomiteer har i høst og vinter jobbet sammen for å forberede valget av Innlandet Bondelags første fylkesstyre. Dyktige og engasjerte tillitsvalgte har gitt valgkomiteen et luksusproblem, og de har endt opp med to innstillinger.

 

To dyktige fylkesledere som ønsker å fortsette

-Vi har to svært dyktige fylkesledere i dag som begge ønsker, er motiverte for, og er egnet til å fylle posisjonen som leder i det nye Innlandet Bondelag. Valgkomiteen har valgt å komme med to likeverdige innstillinger der dagens fylkesledere topper hver sin liste. Nå blir det opp til årsmøtet å velge, sier valgkomiteleder Gustav Grøholt.

Lederkandidatene som årsmøtet, etter valgkomiteens innstilling, skal velge mellom er Kristina Hegge (i dag fylkesleder i Oppland Bondelag) og Elisabeth Gjems (i dag fylkesleder i Hedmark Bondelag).

Det konstituerende årsmøtet for Innlandet Bondelag finner sted 18.-19. mars 2020 på Scandic Lillehammer Hotel. Valg skal gjennomføres den 19. mars.

 

Alle regioner i Innlandet godt representert

 

Innlandet Bondelags regionerÅrsmøtene i de to respektive fylkeslag vedtok i mars 2019 en overgangsinstruks for valgkomiteene som de har jobbet etter.

Begge innstillingene tar helhetlig hensyn til de kravene som instruksen setter; at de åtte styremedlemmene skal representere hver sin region (se kartet), og at de representerer mangfoldet i medlemsmassen mht bruksstørrelse, produksjon, kjønn og alder.

Det er mange hensyn som skal tas med i vurderingen, og valgkomiteens leder kan fortelle om en krevende prosess. Instruksen er klar på representasjon som nevnt over. - Dette gir både muligheter og begrensninger. Vi har måttet utelate noen vi gjerne skulle hatt med videre. Samtidig har vi også funnet plass til noen nye spennende personer, sier Grøholt.

 

Det har gjennomgående vært svært stor interesse hos dagens styrerepresentanter i begge fylker til å fortsette i sine verv.

– Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt. Det tegner godt for det nye laget at det å sitte i styret i et fylkeslag føles meningsfullt og spennende. Vårt klare inntrykk er at alle som har stilt seg til disposisjon er svært godt motiverte, sier Gustav Grøholt.

 

Innstillinger til styret i Innlandet Bondelag

Alternativ 1Alternativ 2

Leder:

Kristina Hegge, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen

Leder:

Elisabeth Gjems, Sør-Østerdal                          

Nestleder:

Åse Sundvor, Hedmarken

Nestleder:

Kristina Hegge, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen

Styremedlemmer:

 • Bjørnhild Kihle, Vest-Oppland
 • Anders Hole Fyksen, Gjøvik, Land og SørGudbrandsdalen
 • Ole Kristian Oldre, Valdres
 • Anders Formo, Nord og Midt-Gudbrandsdalen
 • Kjersti Rinde Omsted, Glåmdal
 • Ingvald Landet, Sør-Østerdal
 • Geir Lohn, Nord-Østerdal
 1. vara: Tone Maria Økseter, Sør-Østerdal
 2. vara: Lars Egil Blekkerud, Vest-Oppland
 3. vara: Sigbjørn Aurland, Glåmdal

Styremedlemmer:

 • Bjørnhild Kihle, Vest-Oppland
 • Ole Kristian Oldre, Valdres
 • Anders Formo, Nord og Midt-Gudbrandsdalen
 • Kjersti Rinde Omsted, Glåmdal
 • Åse Sundvor, Hedmarken
 • Geir Lohn, Nord-Østerdal
 • Ingvald Landet, Sør-Østerdal
 1. vara: Lars Egil Blekkerud, Vest-Oppland
 2. Tone Maria Økseter, Sør-Østerdal
 3. Anders Hole Fyksen, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen

 

 

Valgkomiteen har bestått av:

 • Gustav Grøholt, leder, Hedmarken
 • Henrik Grøndalen, nestleder, Valdres
 • Ellen Marie Gjeilo, Nord-Gudbrandsdalen
 • Kari Kirkebø, Sør-Gudbrandsdalen
 • Anita Ødegård, Gjøvik-Toten
 • Andreas Høiby, Hadeland-Land
 • Leif Langodden, Nord-Østerdal
 • Amund Grindalen, Sør-Østerdal
 • Helge Aanstad, Glåmdal
 • Louise Gjør, Hedmarken

 

Kontaktperson: Gustav Grøholt, tlf 916 49 345

Valgkomiteen for Innlandet Bondelag: f.v. Ellen Marie Gjeilo, Leif Langodden, Henrik Grøndalen, Gustav Grøholt, Andreas Høiby, Anita Ødegård, Amund Grindalen, Kari Kirkebø, Helge Aanstad og Louise Gjør (innfelt)

 

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere