Bondelagsmedlemmer som ønsker å gi innspill til bruken av BU-midler eller midler til generelle miljøtiltak kan ta kontakt med sin lokallagsleder. Alle lokallagsledere er invitert til møtet.

Invitasjonene til de ulike regionsamlingene finnes på Fylkesmannen.no.

Datoer for regionsamlingene:

Regionalt næringsprogram (RMP):

Glåmdalen                  19. juni                       Hedmarken                 27. juni

Sør-Østerdal               22. juni                       Nord-Østerdal            28. juni

 

Regionalt miljøprogram (RNP):

Glåmdalen                  14. juni                       Hedmarken                 19. juni

Sør-Østerdal               21. juni                       Nord-Østerdal             26. juni