Utvalget ble i dag, fredag 6. september, presentert på Hamar og Raufoss. Utvalget er bredt sammensatt, med 16 medlemmer fra ulike selskaper og organisasjoner i Hedmark og Oppland.

Einar Myki ser fram til arbeidet:

- Det er svært viktig at Innlandets viktigste verdikjede – det som kommer fra jorda og skogen, med tilliggende næringer – er godt representert i utvalget. Og selvsagt er det hyggelig å bli gitt den tilliten å få være med i dette arbeidet, sier Myki.

Myki viser til at jord- og skogbruksnæringene kommer til å være veldig viktige for Norge den dagen oljen har utspilt sin rolle.

- Dermed kan Innlandet bli motoren i framtidas Norge, sier Myki.

Innlandsutvalget er nedsatt av Næringsdepartementet, Landbruksdepartementet og Kommunaldepartementet. Både næringsminister Trond Giske og landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum var til stede under lanseringen på Hamar i dag.

- Dette er et løft for hele Innlandet. Sammen skal vi nå målet om arbeid til alle, større verdiskapning og økt velferd i regionen, sa Giske.

Etter erfaringene med Sørlandsutvalget, som leverte sin rapport i august, ønsket regjeringen å gjøre noe liknende for Innlandet. Sørlandsutvalget satte søkelys på regionens kompetanse og muligheter, og Innlandsutvalget er ment å gjøre det samme for Hedmark og Oppland.

Mandatet er som følger:

 • Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet.
 • Kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen.
 • Foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapingen i regionen. 

Regjeringen slår ved nedsettelsen av utvalget fast at de landbruksbaserte verdikjedene, med jord- og skogbruk, industrileddet og tilhørende kunnskaps- og kompetansemiljøer, er viktige ressurser for Innlandet.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. juni 2015. 

Disse sitter i utvalget:

 • Leder: Sverre Narvesen – adm. dir. i SINTEF Raufoss Manufacturing AS
 • Ådne Cappelen – forsker SSB
 • Karianne Eide Longva – prosjektleder Arena Heidner
 • Gudrun Sanaker Lohne – turistsjef Destinasjon Trysil
 • Solbjørg Kvålshaugen – bestyrer Fondsbu turisthytte
 • Idun Christie – adm. dir. Graminor
 • Morten Ørbeck – forskningsleder Østlandsforskning
 • Ottar Henriksen – styreleder NHO Innlandet
 • Iver Erling Støen – distriktssekretær LO Oppland
 • Einar Myki – leder Hedmark Bondelag
 • Torunn Aass Taralrud – direktør Innovasjon Norge, Oppland
 • Anne Cathrine Holth – utdanningsdirektør Fylkesmannen i Hedmark
 • Tommy Rudihagen – adm. dir. Rudihagen AS
 • Are Søby Vindfallet – gründer og adm. dir. Making View AS
 • Maren Kyllingstad – direktør Eidsiva Marked AS
 • Erik A. Dahl – adm. dir. Mjøsen Skog SA.

 

Av: Guro Breck