Kursmeny:

 Uke 39-42: Traktorteknikk

Uke 43-46: HMS ved bruk av landbruksmaskiner (samarbeid med landbrukets HMS tjeneste, Arbeidstilsynet). Inkludert grunnleggende HMS opplæring.

Uke 47-51: Storfeavl  (samarbeid med GENO)

Uke 49-1: Bonden som bedriftsleder (samarbeid med Landbrukssenteret på Blæstad)

Uke 7-10: Grashøstingsteknikk (samarbeid med Orkel AS og Norsk landbruksrådgiving))

 Kurs 1, 2 og 5 går på Blæstad. Kurs 3 går på Stange (Store Ree), mens sted for kurs 4 ikke er avklart enda. I det sistnevnte kurset er det to samlinger.

Det er laget både faktaark, emnebeskrivelse og skjema for påmelding til alle fem kursene. Opptak krever enten: a) generell studiekompetanse, eller b:) opptak på grunnlag av realkompetanse (25 år, minimum 5 års dokumentert arbeidserfaring innen landbruket).

For mer informasjon, ta kontakt med  Hans Christian Endrerud, Høgskolen i Hedmark på institutt for jordbruksfag - Blæstad, telf 90 57 85 60 eller e-post: hans.endrerud@hihm.no