Første nestleder Berit Hundåla i Norges Bondelag satte søkelyset på matproduksjonen i Norge med en gjennomgang av den landbrukspolitiske plattformen til Norges Bondelag.  Utgangspunktet var den nye informasjonsbrosjyren  - ” Hvorfor produsere mat i Norge?”.  Berit Hundåla orienterte også om den landbrukspolitiske situasjon – foran jordbruksforhandlingene 2013 og stortingsvalget 2013.

Hedmark fylkeskommune satser på vekst og befolkningsøkning, og fylkesråd Lasse Juliussen orienterte om Hedmark fylkeskommunes strategi for å oppnå dette målet.  Han poengterte at fylkeskommunen ”tenker landbruk i alt de gjør”. En landbruksplan/ strategi vil bli utarbeidet.  Lasse Juliussen gikk langt i å love at tilbudet om voksen-agronomutdannelsen skulle videreføres og også innarbeides i ordinært budsjett.  Han poengterte også at kompetanse og næringsutvikling er viktig og at satsing på forskning og utvikling er viktig for økt innovasjon, nyskaping og foredling.

Olov Grøtting fokuserte bla på vedtaket om økt toll på utvalgte produkter.  Dette er komplisert og betydningen av vedtaket må kommuniseres. Mange forbrukere har ikke forstått hva dette betyr for norsk mat og matmangfold understreket hun.

På fredag orienterte Berit Hundåla om Norsk rovdyrpolitikk i forhold til rovviltforliket og ulvesoneutvalgets leder Reidar Åsgård  orienterte om utvalgets evalueringsarbeid.  Trysil Bondelag og Elverum Bondelag kom med krass kritikk. Les mer på Østlendingens nettsider.