Sammen med gårdbruker Edvard Dahl på Dal Vestre i Romedal viser Maren Østerås hvordan kålhøsting foregår.

Hvert år er Romedal og Vallset Bondelag medarrangør av Åpen gård på Jønsberg videregående skole i Stange, sammen med andre lokallag på Hedmarken. I år er arrangementet avlyst på grunn av korona, men Romedal og Vallset Bondelag ville ikke la det bli med det.
De har virkelig slått på stortromma for en alternativ vri, og har produsert seks videoer hvor de tar publikum med inn på gårdsbesøk og viser fram produksjon av melk og bakevarer, svin, kylling, grønnsaker, korn, sau og storfe. Videoene er på fem til åtte minutter, og har ungene i fokus i dobbel forstand. Her er det unger og ungdommer som formidler og forklarer, og videoene er dermed godt egnet for unge seere. Men samtidig skal vi sannelig ikke se bort fra at det er mye nyttig å plukke opp for voksne også!

Sendingene går søndag 23. august 2020. Det blir én sending i timen, den første kl 10 og den siste kl 15.
Du går inn på Hedmark Bondelags facebooksider, og følger sendingene der. Merk deg klokkeslettene allerede nå!

Primus motorer for opplegget er Maria Østerås og Håvard Bjørgen fra styret i Romedal og Vallset Bondelag, Håvard Bjørgens sønn Magnus på dronefoto og redigering, samt familiene på følgende gårder:

  • Familien Hørsand på Hørsand gård med økologisk melk, storfekjøttproduksjon og håndverksbakeri
  • Familien Gylstrøm på Sørbryn gård med produksjon av korn og rødkløverfrø
  • Familien Sundvor på Vold gård med kylling og korn
  • Familien Østerås på Lund gård med gris, korn og skog
  • Familien Lundby på Heien gård med sau og ammeku
  • Familien Dahl på Dal vestre med grønnsaksproduksjon

Hensikten med opplegget er å gi oppvoksende generasjoner kunnskap om hvordan maten blir laget. Når stadig færre av oss har direkte tilknytning til gård, er det viktig å få kontakt på andre måter.

Håvard Bjørgen sier det slik:
- Jeg mener at vi som jobber i landbruket har et informasjonsansvar. Og da er det selvsagt ekstra viktig å forklare overfor de oppvoksende generasjonene. Det er viktig at de vet hvordan maten blir produsert – at de ikke bare kjenner maten fra butikkhyllene. Vi i Norge er heldige som kan kjøpe mat som er produsert med minimal bruk av medisiner, for eksempel. Norge er verdensledende på lav bruk av antibiotika, og dette er det viktig at folk er klar over! sier Bjørgen, og legger til:

- Vi har så mye å være stolte av, med mange flinke gårdbrukere. Bli med og se søndag førstkommende!


Marta Hørsand viser rundt i fjøset på Hørsand gård.