Program

Fredag 15. mars.

Kl. 10.00        Frammøte – kaffe og noe ”å bite i”.

Kl. 10.30        Velkommen – oppstart og presentasjon.

Kl. 11.00         Framtidsmuligheter for jordbruket i Hedmark og Nord-Østerdalen  v/leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki

                        Spørsmål/debatt.

Kl. 12.00         Om generasjoner, samliv og samarbeid – eie et foretak og bo på en gard

                         v/org.sjef Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag.

                        Spørsmål.

 Kl. 13.00         Lunsj

 Kl 14.00          Verdsetting av landbrukseiendommer

                        v/ økonomisk veileder Bjørn Aasen, Vekstra Tynset

                        Spørsmål.

 Kl 15.30          Kaffepause

 Kl 16.00          Skatte- og avgiftsmessige forhold ved å overta en gard

                        v/ økonomisk veileder Bjørn Aasen, Vekstra Tynset

                        Spørsmål/drøfting.  

 Kl. 18.00         Avslutning for dagen

 Kl. 19.30         Middag.

 

Lørdag  16. mars.

 Kl. 07.30         Frokost         

 Kl. 08.30         Økonomi og regnskapsforståelse

                        v/regnskapsfører Odd Jarle Skogstad, Vekstra Tynset

                        Spørsmål.

 Kl. 09.30         Finansieringsmuligheter i landbruket      

                        v/regnskapsfører Odd Jarle Skogstad, Vekstra Tynset

                        Spørsmål.

 Kl 10.30          Kaffepause med noe ”å bite i”.

 Kl 11.00          Landbrukssamvirket – hva og hvorfor? v/tillitsvalgt i TINE, Gudmund Tronsmoen, Alvdal

                          Diskusjon.

 Kl. 12.00        Hvordan er det å drive gard i Nord-Østerdalen v/ bonde Einar Kverneggen, Tynset

                          Spørsmål.

Kl. 13.00        Avslutning – evaluering.

                         Lunsj.

 

Påmelding til Hedmark Bondelag – e-mail: hedmark@bondelaget.no  eller tlf. 62 55 53 10 innen mandag 25. februar.