Styremedlem Karstein Hove Bergset i Hedmark Bondelag skriver følgende i sin kronikk, som hittil er publisert i Østlendingen (lørdag 23. februar):

Han er nok «knerta»

Petter Wabakken har i Østlendingen og Dagbladet denne måneden uttalt at alfahannen i Slettås-reviret mest sannsynlig er ulovlig drept. Det mest sannsynlige er at den er tatt under illegal jakt", sier Petter Wabakken til Østlendingen 9. februar. Til Dagbladet mandag 18. februar sier han at «det er overveiende sannsynlig at han er knerta».

Det forundrer meg at en så dyktig og grundig forsker som Petter Wabakken stadig sier at «den er illegalt drept». «Det hender rett som det er at vi plutselig mister kontakten med en radiomerket ulv, og da er vi temmelig sikre på at de er tatt illegalt av dage», sier Petter Wabakken til Dagbladet. Nå skal ikke jeg gi noen garanti for at illegal jakt ikke foregår i Norge. Men det undrer meg også at rett som det er, så dukker disse angivelig illegalt drepte ulvene opp igjen. Så vidt jeg vet har Osdalshannen vært «illegalt drept» to ganger, den tredje gangen ble den avlivet av SNO. Det finnes en del slike tilfeller opp igjennom årene.

Minst like oppsiktsvekkende er følgende utsagn fra Wabakken i Dagbladet-artikkelen:

«Gift-åte, feller, bevisst påkjørsel med bil eller snøscooter, eller skyting, det er mange måter å drepe ulv på, og jeg har vært borti mange i åras løp». Hvis Wabakken helt konkret har vært borti mange saker, hvor avlivingsmåte sågar er sikker slik som beskrevet; hvor har da disse sakene blitt av hos politi og i rettssystem? Så vidt meg bekjent har det knapt blitt anmeldt ulvedrap i Norge (ut over det som har med nødverge å gjøre).

Denne uka fortsetter Wabakken på samme måte i forbindelse med bestandsovervåkningen av ulv, og omtale av nytt valpekull i Letjennareviret i Elverum kommune i Østlendingen tirsdag 19. februar. Også her trekker han raske konklusjoner. Flokken består av en valp, mora og hennes nye partner. Wabakken er da sitert på at ”den nye partneren ikke er far til valpen, og han konkluderer med at faren er død”. Jeg skal ikke på berope meg all verdens kunnskap om ulv, men etter hva jeg kan forstå er det slik: Ulver praktiserer serie-monogami, altså at de kan ha flere partnere gjennom livet, men kun en om gangen. Om partneren dør, forlater flokken eller han på annen måte ikke kan reprodusere seg, finner ulven en ny partner. Den første hannen kan ha forlatt reviret uten å være død, for eksempel ved å ha blitt jaget av den nye hannen. Men Wabakken slår raskt fast at hannen må være død.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell ser svært alvorlig på at illegal avlivning kan se ut til å foregå i så stort omfang. Det er fristende å be ministeren å se på hvordan dette er dokumentert og hvilke krav som stilles i forhold til å dokumentere for eksempel en yngling, kontra en «illegal avlivning». Det er svært grundige undersøkelser og krav som stilles for at en yngling kan godkjennes. Det er nok riktig at det skal være strenge krav til en slik dokumentasjon. Dessverre ser det ut til at det er mer «fingeren i været» når det gjelder kravet til dokumentasjon i forhold til «illegal avlivning».

Og til slutt et spørsmål i kjølvannet av følgende formulering i Dagblad-artikkelen: «Dagbladet var med og radiomerket fem ulver i Trysil for et par uker siden.». Det var seks ulver som ble bedøvet. Hvorfor ble ikke den siste radiomerket?