Jønsberg-elever vant innovasjonspris

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Elever på Jønsberg videregående skole fikk tildelt innovasjonspris på 20.000 kroner på Hedmark Bondelags årsmøte for sin idé om en seksjonsinndelt avfallscontainer spesialdesignet for bonden og arbeidet på gården.


Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet delte ut innovasjonsprisen til elever fra Jønsberg videregående skole.

Det er elevene i agronomklassa 3LGA  ved Jønsberg videregående skole som står bak ideen om en seksjonsinndelt landbrukscontainer for søppelsortering og resirkulering. Prosjektskisse ble levert inn til Hedmark Bondelag og Sparebank 1 Østlandet i forbindelse med at de to organisasjonene har opprettet et innovasjonsfond der studenter og elever ved naturbruksskolene i Hedmark oppfordres til å søke.

Elevenes tanke blant ideen er at søppelet skal bli enklere å håndtere for bonden, i en miljøvennlig container.

Ifølge en rapport fra AgriAnalyse forbruker bønder hvert år mer enn 12.000 tonn plast. Rapporten anslår at nesten 80 prosent av bøndene leverer mer enn 75 prosent av plasten de bruker i produksjonen til gjenvinning.

– Dette er et langt høyere enn tall fra andre europeiske land, men målet bør være at vi kan bli enda bedre, mener elevene i agronomklassa 3LGA ved Jønsberg videregående skole.

De vil bidra til å gjøre det enklere og raskere for bønder å resirkulere avfall, samtidig som miljøet skånes for avfall på avveie.

– Å ta i bruk vår landbrukscontainer vil være både tidsbesparende og lønnsomt for bonden, mener de prisvinnende elevene.

Landbrukscontaineren vil være inndelt i flere moduler etter produksjon. På denne måten kan avfallet sorteres på gården og ikke på en miljøstasjon. Dette vil spare bonden for mange turer til gjenvinningsstasjonen.

Forskjellige produksjoner gir ulikt avfall, og dette vil også variere gjennom sesongen. Med modulsystem vil det være lett å tilpasse containeren etter produksjon.

Elevene har laget skisser for hvordan en slik container kan produseres, men har så langt ikke gjort sonderinger mtp produksjon og salg.

Bakgrunn for innovasjonsprisen er at Hedmark Bondelag og Sparebank 1 Østlandet i fellesskap ønsker å bidra til å utvikle ideer som kan fremme og utvikle landbruket i en positiv retning innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk.

De to partene har derfor opprettet et innovasjonsfond der studenter og elever ved naturbruksskolene i Hedmark oppfordres til å søke.

Innovasjonsprisen er på på 20.000 kroner.

Prisen ble delt ut av Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng og Håvard Bjørgen, landbruksansvarlig i SpareBank 1 Østlandet, på Hedmark Bondelags årsmøte 13. mars 2018 i Elverum.
 

Foto fra opptoget i 2014

Bli med til Oslo 23. mai!

Tirsdag 23. mai lager vi et svært opptog i hovedstaden, for å danne samlet front mot regjeringens landbrukspolitikk. Stortingets vedtak om mangfoldig landbruk må gjøres gjeldende nå! Bli med i buss fra Hedmark!

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Kan ikke signere på å svekke matproduksjonen

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Lars Petter Bartnes innleder til politisk debatt på Blæstaddagen

Bartnes besøker Blæstaddagen 1. juni

Gled deg til Blæstaddagen 1. juni! Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes kommer omtrent rett fra jordbruksforhandlingene til vår tradisjonsrike myldredag, og skal innlede til politisk debatt med toppkandidater til stortingsvalget.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

- Regjeringa lukker øynene for Stortinget

- Denne regjeringa må være både døv og blind, når den lar være å forholde seg til det som Stortinget vedtok for bare 14 dager siden. Med Statens tilbud til jordbruksforhandlingene øker gapet mot andre inntektsgrupper, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Krav i tråd med Stortingets vilje

- Jordbruket har i dag levert et krav for jordbruksforhandlingene i tråd med Stortingets dryppende ferske jordbruksmelding. I år krever vi et solid løft med vekt på små og mellomstore bruk, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Gjør det vanskeligere for unge å kjøpe gård

Regjeringa vil endre konsesjonsloven, slik at det blir lettere for kapitalinteresser å kjøpe opp gårder. – Prisene på gårdsbruk vil gå kraftig opp, og terskelen for unge som ønsker å bli bønder kan bli uoverkommelig stor, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Nederlag for blåblå matpolitikk

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Dette er viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Hedmark Bondelags årsmøte står samlet i kampen rundt jordbruksmeldinga

Står samlet i kampen

Gjennomgangstone på Hedmark Bondelags årsmøte: Vi vil stå samlet i kampen rundt jordbruksmeldinga! Dette framgår også tydelig i den vedtatte resolusjonen, der årsmøtet slår ring rundt markedsordningen for geitemelk.

Erling Aas-Eng og Yngve Ekern

Utnytter matinteressen

- Jeg opplever en sterk interesse for mat, samtidig som det er helt utrolig hva folk IKKE vet om mat og jordbruk! Så jeg benytter enhver anledning til å dytte på med kunnskap, fortalte matjournalist Yngve Ekern til Hedmark Bondelags årsmøte.

Hedmark Bondelags styre 2017: Fra venstre: Harald Håkenrud, Erling Aas-Eng, Gry Hjermstad Eggen, Lars Opsal jr, Berit Grindflek og Guro Thorkildsdatter Alderslyst

Aas-Eng gjenvalgt

Erling Aas-Eng ble enstemmig gjenvalgt som leder av Hedmark Bondelag på organisasjonens årsmøte 15. mars. Ny på fast styreplass er Harald Håkenrud fra Nord-Odal.

Våre samarbeidspartnere