Nå er det avklart: Etter halvannet år med mye usikkerhet og avlysninger av ulike arrangementer, er det helt sikkert at Blæstaddagen 2021 blir en realitet. Arrangementet finner sted på Landbrukssenteret Blæstad i Vang i Hamar (Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu) torsdag 21. oktober 2021

Programmet er spikret, og det planlegges for både fysisk arrangement og webinar. Skulle det bli nødvendig å endre på grunn av korona, vil det hele bli arrangert digitalt.
Arrangører er virksomhetene som holder hus på Landbrukssenteret Blæstad i Vang i Hamar: Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Høgskolen i Innlandet, Blæstad, Hedmarken Landbrukskontor, Vekstra Hedemarken Regnskap og Innlandet Bondelag.

Blæstaddagen arrangeres i år som en fagdag, og temaet er: Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam.

Programmet varer fra 10.00 til 13.30.

Du kan velge om du vil delta fysisk på Landbrukssenteret Blæstad i Vang i Hamar, eller på et direkteoverført webinar.
Begge er gratis, men krever påmelding med påmeldingsfrist 19. oktober.
Påmelding her: https://nettskjema.no/a/213712

På Blæstad er det et begrenset antall plasser, slik at førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Det serveres kaffe og noe å bite i ved ankomst og enkel lunsj m/drikke.

De som melder seg på webinar vil få tilsendt en deltakerlink like før arrangementet starter.

Meld deg på straks, så er det gjort!
Velkommen!

Program for Blæstaddagen 21.10.2021:
Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam

10.00-10.05: Espen Syljuåsen, Norwegian Agro Machinery:
Velkommen

10.05-10.25: André Monsrud, Felleskjøpet Agri:
Bærekraft med bondenytte

10.25-10.45: Elisabeth Gjems, Innlandet Bondelag:
Bærekraftsstrategi og klimakalkulator i praksis

10.45-10.55: Spørsmål og pause

10.55-11.15: Eli Hveem Krogsti, Geno:
Seleksjon for økt fôreffektivitet hos melkekyr kan bidra til bedre økonomi for bonden og redusert metanutslipp

11.15-11.25: Espen Syljuåsen, Norwegian Agro Machinery:
Valg av mekanisering innen husdyrgjødselhåndtering

11.25-11.45: Jan Karstein Henriksen, NLR Agder:
Mekaniseringsøkonomi husdyrgjødsel, (tilskudd slepeslanger bla)

11.45-12.05: Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet:
Utnyttelse av husdyrgjødsla

12.05-12. 35: Spørsmål og lunsj

12.35-12.55: Thomas Cottis, Høgskolen i Innlandet:
Berikelse av husdyrgjødsel

12.55-13. 15: Stein Inge Wien, Regionalt Biogjødselprosjekt:
Biogjødsel av regionale råvarer

13.15-13.30: Oppsummering og spørsmål

Arrangementet er støttet av Statsforvalteren i Innlandet med midler fra Klima- og miljøprogrammet.