Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag trakk fram følgende kvaliteter i Grue Bondelags arbeid før han delte ut prisen til Grue-leder Ole Asbjørn Jacobsen Holt:

- Grue Bondelag har vist mye nytenking, og laget har valgt å ha et tett samarbeid med ungdommen og bygdeungdomslaget. Videre har laget et bevisst forhold til bruk av media, og mye aktivitet faglig og sosialt, sa Myki.

Han trakk også fram at laget jobber mye med barn og unge i barnehager og skoler, blant annet med gårdsbesøk.

Og så kom han til området  hvor Grue Bondelag virkelig har utmerket seg:

- Grue Bondelag har gjort en ting attpå, som det ikke blir gjort maken til andre steder. Da dreier det seg om traktorcross! sa Myki.

Laget har to-tre arrangementer årlig med traktorcross.

- Den medieblesten dere har fått til er helt fantastisk. Dere har blant annet hatt et flott oppslag i VG, og en artig reportasje på Golden Goal på TV2, sa Myki.

Ole Asbjørn Jacobsen Holt takket for prisen ved å rette mye av takket videre.

- Jeg vil takke resten av medlemmene, som har stått på og kommet med ideer. Ideene bobler faktisk så godt at vi til tider sliter med å rekke alt de foreslår! sa Jacobsen Holt glad.

Han fortalte at de har hatt et bevisst ønske om å få vist fram noe nytt.

- Og vi ønsker å engasjere yngre personer spesielt. Bygdeungdomslaget i

Grue står veldig bra på. Vi samarbeider godt, synes jeg, sa Jacobsen Holt.