Mer kortfattet informasjon finner du i brosjyren som kan lastes ned her. Hvis det er ønskelig å få tilsendt brosjyren, ta kontakt med Hedmark Bondelag.