Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Publisert 17.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

Rovdyrpolitisk markering på Eidsvolls Plass i Oslo 2018

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen i Akershus.

 - I praksis blir ulvesonen nærmest stadfestet som et ulvereservat med dette vedtaket. Det gir store belastninger for beiteområder og lokalsamfunn både innenfor og utenfor sonen, sier Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag.

Også i fjor overprøvde regjeringa rovviltnemndene, og lokalsamfunnene i ulvesona må bære belastningen ved å ha en større ulvebestand enn det Stortinget har bestemt. Fjorårets beslutning bygde opp under et distriktsopprør hvor flere hundre ordførere engasjerte seg og rundt 10 000 mennesker demonstrerte foran Stortinget i protest mot måten rovdyra forvaltes i Norge.

Folkemøte på Bjørkelangen i Aurskog-Høland i Akershus 22. januar

Også i år skal vi protestere mot regjeringas overprøving. Vi samles vi på Bjørkelangen, og deltakerne kan forvente faglig påfyll, sterke historier fra folk som føler situasjonen på kroppen, innlegg fra stortingspolitikere og ordføreropprop.

Sted: Kulturarena på Bjørkelangen skole, Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen

Foreløpig program:

1800-1900: Fakkeltog fra Rådhuset til Kulturarenaen
1900-2030: Stormøte på Kulturarenaen

Her er programmet, med medvirkning fra en rekke personer fra Hedmark:

Program - Stormøte rovdyr 22. januar 2020 på Bjørkelangen

Kl. 18:00

Fakkeltoget starter fra Bjørkelangen sentrum.

Appell av Gunnar Gundersen, leder i Naturbruksalliansen

Kl. 18:50

Ankomst Kulturhuset – KulturArena Aurskog-Høland

Ordstyrer: Erling Aas-Eng, nestleder i Naturbruksalliansen

Kl. 19:00

Velkommen ved Gudbrand Kvaal, ordfører i Aurskog-Høland

Kl. 19:10

Innslag på storskjerm med folk som er berørt av regjeringas rovdyrpolitikk

Kl. 19:25

Arnfinn Negård, leder rovviltnemnda i Hedmark

Kl. 19:35

Regjeringens oppfølging av Stortingets ulveforlik og vedtak om lisensfelling av ulv ved Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Kl. 19:50 

Nils Kristen Sandtrøen, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i Hedmark

Kl. 20:00

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Kl. 20:10

 

Appeller:

  • Nils Solberg, leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
  • Per Steinar Slang, leder i Akershus Jeger- og Fiskerforening
  • Per Skorge, direktør i Norges Skogeierforbund
  • Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Kl. 20:25

Overlevering ordføreropprop

Kl. 20:30

Slutt

 

Norges Bondelag står bak arrangementet i samarbeid med de andre organisasjonene i Naturbruksalliansen. Naturbruksalliansen består av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norsk Almenningsforbund, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog SA, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Oppland fylkeslag og Akershus fylkeslag av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Det er viktig at Hedmark mobiliserer godt, og lokallagene i Hedmark Bondelag vil sørge for felles avreisesteder for biler fra sine områder. Se kontaktinfo til lokallagsledere her: Lokallag i Hedmark Bondelag

Kan du ikke være til stede, kan du følge med på livestream. Følg arrangementet på Facebook for å få fortløpende informasjon.  

Det er opprettet en spleis for innsamling av midler som skal gå til å dekke kostnader ved arrangementet: www.spleis.no/naturbruksalliansen
Hvis du ikke har anledning til å delta på stormøtet, er det flott om du kan gi et bidrag her for en kraftfull markering.

 

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Grønn vekst med rødt kjøtt – vi har en plan!

Leder i Hedmark Bondelag, Elisabeth Gjems, vil ikke ta syndebukkstempelet i klimadebatten: «Rett ryggen, kjære bondekollega! Vår næring er framtidsretta, og planen er straks klar for kutt av fem millioner tonn CO2, uten at det er nødvendig å ta ned produksjonen av kjøtt. Du og jeg er en del av løsningen, og vi kan trygt anbefale folk å spise produktene våre.»

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Villsvin-bekymring samlet 200

En sterk bekymring for økende villsvinbestand kom fram da 200 personer strømmet til villsvinmøte i Brandval i Kongsvinger. Klart budskap: Det er et samfunnsansvar å bidra til å få ned villsvinbestanden. Her må alle grunneiere og andre aktører samarbeide og stille solidarisk opp.

Seminar mot framvekst av villsvin i Hedmark

Bli med på seminar om tiltaksplan mot villsvin på Bøndernes Hus på Brandval i Kongsvinger kl 18-21 torsdag 6. februar! Møtet er viktig for best mulig samordning av uttak av villsvin, slik at bestanden holdes nede. Vi ønsker IKKE ytterligere framvekst av villsvin i Hedmark!

Møtte Fylkesmannen med rovdyr-paroler

30-40 personer fra store deler av Nord-Østerdal møtte opp for å markere sin misnøye med rovviltforvaltningen overfor Fylkesmannen i Innlandet. Et kraftfullt opprop og plakater var hva Fylkesmannens representanter fikk servert før det årlige beitebruksmøtet.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Fant tonen med finnene

Finlands offensive kutt i soyabruk, samt harde skyts i finsk klimadebatt, var noe av det som fylkesleder Elisabeth Gjems og øvrige deltakere tok med seg hjem fra studietur og ledermøte i Finland.

Budskap til statssekretær: Frykter stille utvidelse av rovdyrsonene

- Randsonen rundt ulvesonen tømmes for sau, og Hedmark Bondelag frykter «en stille utvidelse av rovdyrsonene», sa fylkesleder Elisabeth Gjems da statssekretær Widar Skogan ble med på rundtur i beiteprioriterte områder i Hedmark. Han fikk et sterkt møte med eks-sauebonde Marianne Hermansen Meidell fra Løten, som i høst leverer all sauen til slakt fordi hun ikke holder ut med rovdyrtapene.

Våre samarbeidspartnere