I kommunehuset i Enger ble en rekke bondevenner hedret før påske. Engerdal Bondelag sto for markeringen. Styreleder Halvor Hansson i Engerdal Bondelag holdt appell. Bondevennene mottok både T-skjorter, lokalprodusert mat fra Fjellbia og informasjon om norsk matproduksjon fra Norges Bondelag. Markeringen er en del av den landsomfattende bondevenn-aksjonen.

Følgende personer var til stede og ble hedret som bondevenner:

Birgit Elgåen (Ap), Gunveig E. Eggen (H), ordfører Lars Erik Hyllvang (Sp), Ralf Edstrøm (Venstre), rådmann Håvard Haug og veterinærene Ann Cathrin Monssen og Anders Haugen.

 

Disse har også fått den ærerike tittelen bondevenn, men kunne ikke være til stede under markeringen:

Svein-Olav Angard Hovde (prest)
Kari Storgjelten (jordbrukssjef i kommunen)
Katrine Kleiven (næringsutvikler i kommunen)
Dag Rønning (fylkesordfører)

Halvor Hansson la i appellen vekt på at Norge må øke sin matproduksjon.

- Norsk matproduksjon har stor støtte i befolkningen. Landbruket har mange venner. Alle ønsker matsikkerhet. Dette må vi minne våre sentrale politikere på. Vårens jordbruksoppgjør og høstens stortingsvalg er viktige for norsk matproduksjon. Mye står nå på spill for fortsatt jordbruk over hele landet. Det er tid for å snakke fram landbruket! sa Hansson.

Hansson viste til at inntektsnivået i landbruket må være konkurransedyktig om vi skal få rekruttering.

- Vi er bekymra for framtidas matproduksjon – men vi er klare til å produsere mer mat om vi får tilstrekkelige rammebetingelser, sa Hansson.

Utfordringene er veldig tydelige i Engerdal og Trysil.

- På ti år er 5.000 dekar dyrka mark lagt ned i Trysil og Engerdal. Svak økonomi er en vesentlig årsak. Utkantjordbruket rammes først, når rammebetingelsene blir for svake. Men det finnes også lyspunkter: Denne uka har over 20 personer i Engerdal starta på bedriftslederkurs for bønder. Sju av disse er ikke bønder i dag, men ønsker å bli bønder i Engerdal. Vi kan alle ta ansvar, hver på vår måte, slik at disse spirene får grobunn, sa Hansson.