Styret vil nå bestå av følgende:

Leder:

Einar Myki, Løten, gjenvalgt

Nestleder:

Eivind Mehl, Åsnes, gjenvalgt

Styremedlemmer:

Berit Grindflek, Rendalen, ny
Thomas Meyer French, Åmot, gjenvalgt

Karstein Hove Bergset, Rendalen, ikke på valg

 

Første vararepresentant er:

Marte Elverhøy, Nordre Atndalen, ny

Som første vararepresentant møter hun fast i styret, men har ikke stemmerett.

 

Øvrige varamedlemmer:

  1. Erling Aas-Eng, Tolga, ny
  2. Kjerstin G. Lundgård, Åsmarka, gjenvalgt
  3. Thor Ludvig Løken, Stange, gjenvalgt

 

Samtlige ble enstemmig valgt.