På lederplass skriver Hamar Arbeiderblad at; " -det er ikke vanskelig å følge bøndenes argumentasjon: Hvis ungdom skal velge å bli bønder og produsere den norske maten vi forbrukere vil ha, må det ligge til rette for høyere lønninger.  Landbruket må kunne konkurrere om arbeidskraft."

Les lederen i HA 28.04.12