Program

Møteleder/ordstyrer: Nils A Røhne

09.30 Velkommen til Landbrukssenteret Blæstad, Bjarne Kjøs, styreleder

09.40 Åpning v/ Haavard Elstrand, landbruksdirektør i Hedmark

09.50 Økt norsk matproduksjon – hva må kornprodusentene bidra med?

Lars Fredrik Stuve, adm. dir. i Norske Felleskjøp

 

Fagforedrag

10.30 Hvordan bygge billig, men likevel godt? Lars Erik Ruud, TINE/HiHm

11.00 Mekanisering for økt langsiktig matproduksjon Hans Christian Endrerud, HiHm

11.30 Momenter for økt kornavling Gunnar Schmidt og Harald Solberg, HLR

12.30 Opptog Traktorer fra 1950-tallet og fram til i dag, hver med sin unike historie.

13.00 Feltvandring i ulike forsøksfelt og visningsfelt

15.00 Demonstrasjon av følsomhet på sprøytebommer under ulendt terreng

16.00 Avslutning

Last ned programmet her.

 

Inngang kr 100,- / under 18 år og Blæstadstudenter gratis

 Les omtale i Bedre Gardsdrift her.