Årsmøtet vil bla fokusere på oppfølging av landbruks- og matmeldinga – økt matproduksjon i temadebatten. 

I forkant av årsmøtet har det vært sterkt fokusert på valg av ny nestleder. Les mer om saken på Nationen.no

Saksliste for årsmøte i 2012

 Sak 1               Navneopprop

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3               Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

 Sak 4               Åpent eller lukket møte

 Sak 5               Leders tale,  Generaldebatt

 Sak 6               Norges Bondelags Årsmelding 2011

 Sak 7               Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2011. Melding fra revisor.

 Sak 8                Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for år 2013

 Sak 9               Lovendringer

 Sak 10             Regler og instruks for valgnemnda

 Sak 11             Temadebatt: Oppfølging av landbruks- og matmeldinga – økt matproduksjon

 Sak 12             Innkomne saker

 Sak 13             Valg av revisor for 2012 og fastsetting av revisors godtgjørelse

 Sak 14             Valg av styret i Norges Bondelag:

 • Leder
 • 1. nestleder
 • 2. nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

 Sak 15             Valg av ordfører i Norges Bondelag:

 • Ordfører
 • Varaordfører
 •  2 varamedlemmer i nummerorden

 Sak 16          Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2013

 Sak 17             Fastsetting av godtgjøring for 2012/2013

 

Følgende deltar fra Hedmark på NBs årsmøte i 2012.

 Fra NBs styre:

 • Einar Frogner, Vang
 •  Even Mengshoel, Brøttum

 Fra NBs valgnemnd:

 • Ragnhild Finden Barka, Stange

 NBs representantskap:

 • Einar Myki, Løten

 Utsendinger:

 •  Inger Amb, Ringsaker
 •  Thomas Meyer French, Åmot
 • Anne Kristine Rossebø, Våler
 • Embret Rønning, Vingelen
 • Karstein Hove Bergset, Rendalen
 • Kjerstin G. Lundgård, Åsmarka
 • Eivind Mehl, Åsnes
 • Erling Aas-Eng, Tolga
 • Hanne Guåker, Nes

 Utsending fra NBU:

 • Erik Krogrud, Nes

 Fra kontoret:

 •  Ludvig Bjerke-Narud, Hamar