OPPLEVELSER:

 • Åpent fjøs med ku, sau, gris og smådyr
 • Mange aktiviteter for barn
 • Hesteskyss og traktorskyss
 • Skytesimulator
 • Visning av landbruksutstyr
 • Infostand:
  • Naturbruksutdanning ved Jønsberg videregående skole
  • Bondelaget
  • Bygdeungdomslaget
  • 4H
 • Salg av vafler, is, kaffe, pølser og hamburgere
 • Gratis inngang og parkering

 

Arrangører: Jønsberg videregående skole – Vang Bondelag – Løten Bondelag – Romedal og Vallset Bondelag

For mer opplysninger kontakt Olav Frang på telefon 91702417