Store merkostnader og ulemper for beitebrukerne etter saltsteinforbud

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Sentrale personer i Bondelaget som har jobbet med CWD-problematikken; Håkon Haug Laa fylkesleder i Buskerud Bondelag, Anja Fyksen Lillehaug, seniorrådgiver i Norges Bondelag og Eldor Bjerke rådgiver i Buskerud Bondelag.

Tirsdag denne uka møtte næringa og beitebrukerne Mattilsynet for å oppsummere beitesesongen etter saltsteinforbudet i Nordfjella.

–Det er ikke tvil om at saltsteinforbudet har hatt store negative konsekvenser for beitebrukerne, sa Anja Fyksen Lillehaug fra Norges Bondelag i sin oppsummering av spørreundersøkelsen til beitebrukerne.

Spørreundersøkelsen viser store ulemper og merkostnader

-Hvor effektivt er saltstein i forhold til strøsalt, var spørsmålet Anja Fyksen Lillehaug innledet med når svarene fra spørreundersøkelsen til beitebrukerne skulle oppsummeres. Lillehaug konkluderte med at saltstein er ekstremt effektivt sammenlignet med strøsalt. - Mange har brukt mange ekstra dager på tilsyn som følge av saltsteinforbudet og kun 3% oppgir at de ikke har hatt problemer utover normalt, sa Lillehaug.

 De harde faktaene fra spørreundersøkelsen viser at det er lagt ned 18.000 arbeidstimer med ekstra tilsyn som følge av saltsteinforbudet. Dette er en merkostnad på 4,45 MNOK når en tar utgangspunkt i satser fra erstatningsforskriften.

Ekstra-arbeidet med sank representerer en ekstrakostnad på 2 MNOK.  -Mange dyr har gått ut av beiteområdet, ca. 3200 dyr, og om en regner at 1/3 av disse er søyer som må sjaltes ut så representerer dette et tap på 3,8 MNOK, fastslo Lillehaug.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser også at mange dyr har kommet hjem før normalt og en har måttet starter oppforing allerede i august og mange melder om lave lammevekter. Undersøkelsen viser at hver beitebruker i gjennomsnitt har tapt minst 41.000 kr/beitebruker pr 15.10.19.

Anja Fyksen Lillehaug fra Norges Bondelag oppsummerte resultatetene etter spørreundersøkelsen som ble sendt beitebrukerne.

Næringa ber om funksjonell salting

-Det er beitenæringa som sitter igjen med svarteper som en uskyldig tredjepart og må bære merkostnadene, det føles urettferdig for beitebrukerne, sa fylkesleder Håkon Haug Laa. Haug Laa understreker at Bondelaget med både fylkeslaget, Norges Bondelag sentralt og lokale beitelag har lagt ned mye arbeid med soneforskriften både i form av møter, oppfølging, høringssvar og annet. – Det har vært et veldig godt samarbeid mellom alle parter på næringssida, sier Haug Laa.

Det som har kommet fram her i dag med eksempler på mange smarte løsninger viser at det er mulighet for å få til funksjonell salting som også ivaretar at vi ikke skal ha avrenning av salt til grunn.  – Vi ber om at myndighetene straks ser på mulighetene for at vi kan bruke dette fra neste beitesesong, poengterer Haug Laa.

Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa, mener det må åpnes for funksjonell salting.

 

Tynnslitt tillit til Mattilsynet

Beitebrukerne oppsummerte sine erfaringer med beitesesongen 2019, Jon Sand fra Hol Sankelag var en av dem. -Når CWD først ble oppdaget var næringa med på en stor dugnadsinnsats sammen med Mattilsynet.  Når soneforskriften igjen var ute på høring sendte ei samlet næring inn sitt høringsinnspill i mars, etter dette hørte vi ingenting, sa Sand. Han fortalte at de slapp de første sauene 13.06. og de siste ble kjørt opp 24.06. -Når salsteinforbudet kom så 25. juni, på verst tenkelig tidspunkt når beitesesongen allerede er i gang da sier det seg selv at tilliten til Mattilsynet er svært tynnslitt, fastslo Sand. Han etterlyste også informasjon fra Mattilsynet til grunneierne.– Dette møtet har likevel gitt tro på at det er mulig å etablere et samarbeid igjen, avsluttet Sand.

 

Det var mange frammøtte fra beitelagene og næringa på møtet. Flere ordførere fra de berørte kommunene var også til stede.

 

 

 

 

 

 

Årsmøtene i gang for fullt

Årsmøtene i lokallaga i Buskerud er i gang for fullt. Flesberg og Rollag/Veggli har fått ny leder, det samme har Hurum. Vi gratulere henholdsvis Kari Solibakke Klev og Brynjar Kalager Folkvord. Vi gratulerer også gjenvalgte ledere i Gol, Ål, Lier, Nore og Uvdal, Hole og Hol.

Nyttig møte med Høyre

Mandag møtte vi Høyre i Buskerud, på møtet deltok stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal og fylkessekretær Morten Sandnes. – Vi er glad for at politikerne tar seg tid til å møte oss, disse møtene er veldig nyttige sier fylkesleder Egil Christopher Hoen. – En slik dialog er også nyttig for oss som politikere, bifalt Ørmen Johnsen og Ringdal.

Økomarked på Bragernes torg

I helgen var det økologisk marked på Bragernes torg i Drammen. Her var det salg av økologiske varer og mat. Det var også et eget telt med aktiviteter for barn.

Jordnært - fra post til post

Jordnært arrangementet fortsatte også inn i helga. Fredagen var viet elever og lærere, men lørdagen var det åpent arrangement med tittelen Jordnært - fra post til post på Buskerud landbruksskole. Samtidig foregikk også NM i pløying på Buskerud Gård sin eiendom. Ordfører i Sigdal, Tine Norman åpnet arrangementet på lørdag.

Jordnært seminar - fokus på jordhelse

Ordfører i Modum, Ståle Versland ønsket velkommen til Jordnært – et arrangement som arrangeres fra 27.-29. september på Buskerud Landbruksskole. Starten på Jordnært var et jordseminar med flere sentrale innledere. – Vi ønsker å være en foregangskommune med blant annet å legge vekt på kortreist mat i våre innkjøp, sa Versland. – Buskerud Fylkeskommune har investert stort på Buskerud Landbruksskole, det er vi veldig glade for og vi skal være relevant og interessante for framtidas elever, sa rektor ved Buskerud Videregående skole, Knut Erik Hovde

Styret besøkte Røyse Frukt- og bærpresseri

I forbindelse med styremøte i Buskerud Bondelag som ble avholdt 24.09. tok styret seg tid til å besøke Røyse Presseri på Helgelandsmoen. – Visste dere at annenhvert solbær som høstes i Norge kommer fra Røyse, spurte Cecilie Bjørnebye Jensen som informerte og viste oss rundt.

Fårefestivalen på Gol

Gol Bondelag deltok med stand på Fårefestivalen i helgen. Her fikk barna hoppe i høyet og det var salg av Bonde t-skjorter.

Grøntnæringa samlet om tørke i Vestfold

Mandag kveld var en god del produsenter og representanter fra grøntnæringa og myndigheter samlet på Gjennestad. Det ble en ærlig debatt om krisepakker, avlingsskadeordningen, hvordan ta vare på seg selv og hverandre og hvordan markedet har taklet årets ekstreme tørke og varme.

Haustmarknaden i Hemsedal

Nokon glimt frå haustmarknaden i Hemsedal. Bondelaget og Tine hadde stand med kalver og sauer. Hemsedal Bondelag satte i år fokus på ull.

Tørkemøte for grøntprodusenter på Gjennestad

Vi inviterer spesielt dere som produserer grønnsaker, potet, frukt og bær til møte om årets ekstreme tørke/varme. Mandag 17.september kl 17.30 - 21.30. Sted: Gymsalen på Gjennestad gartnerskole i Stokke.

Lokalt programarbeid i gang - vi møtte MDG i nye Drammen

Arbeidet med de lokale valgprogrammene er i gang, og tirsdag denne uken møtte vi MDG i nye Drammen. - Det er veldig nyttig at lokalpolitikerne etterspør innspill fra oss, sier Albert Hess i Skoger Bondelag og Knut Olav Stryken i Nedre Eiker Bondelag. Vi møtte Ståle Sørensen og Herman Ekle Lund fra MDG hjemme hos Albert Hess

Fornøyd med rask avklaring

Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. – Dette bidrar til å redusere tapet etter tørken og gir et godt håndslag til husdyrprodusentene og grøntnæringa, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Arbeidet med krisepakken kom i stand etter initiativ fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i slutten av juli, og ble avslutta i dag.

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Tirsdag
28
januar

Styremøte Buskerud Bondelag

Hønefoss
Tirsdag
11
februar

Lunchmøte grøntprodusenter

ASVO i Lier
Torsdag
20
februar

Stormøte om jordbruksforhandlingene 2020

Buskerud vgs. Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Våre samarbeidspartnere