Stine A. Bjerkeengen fortsetter som leder i Ådal landbrukslag

Ådal landbrukslag var først ut med sitt årsmøte 06. oktober som ble holdt på Pub`n  på Hallingby. Stine Agnete Bjerkeengen ble gjenvalgt som leder. Bernt Gran møtte fra fylkesstyret og kunne fortelle om god stemning og godt oppmøte på årsmøtet. – Vi synes det er hyggelig å gjøre noe sosialt også, og har tradisjon for god servering og godt oppmøte på årsmøtene, sier lokallagsleder Bjerkeengen. Gran orienterte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag og hva som skjer framover.

Stine Bjerkeengen, leder i Ådal landbrukslag

Arne Smøttebråten fortsetter som leder i Hemsedal bondelag

Hemsedal Bondelag hadde årsmøte 17. oktober på Kroken bar og bistro. Her ble Arne Smøttebråten gjenvalgt som leder. Etter at lokallagsleder Smøttebråten hadde ledet årsmøte gjennom de ordinære årsmøtesakene hadde laget invitert en ny-innflytter. Han fortalte at han og familien hadde kjøpt seg gård i Hemsedal og drev med dyrepensjonat og geiter. Ole Anders Hodnungseth møtte fra styret i Buskerud Bondelag og kunne etter årsmøtet fortelle om god stemning og god mat. Hodnungseth orienterte om saker vi jobber med i Buskerud Bondelag og aktuelle saker og aktiviteter framover.

God middag hører med på årsmøte i Hemsedal

Bjørn Ekeberg ny leder i Skoger Bondelag

Det var godt oppmøte og god stemning på årsmøte i Skoger Bondelag som ble avholdt 20. oktober på Skogvang. – Dette har vært 7 lærerike og interessante år, sa lokallagsleder Albert Hess da han ga stafettpinnen videre til Bjørn Ekeberg som ble valgt som ny leder.

Hess påpekte også at de har hatt bra oppmøte på arrangementene de har hatt gjennom året. Fra styret i Buskerud Bondelag møtte Trond Harald Thorrud, han orienterte blant annet om hva vi jobber med i Buskerud Bondelag og hva som skjer framover.

Årsmøte i Skoger Bondelag

Sverre Hartvig Renskaug ny leder i Lier bondelag

Ola Kure Skinnes kunne rapportere om et bra årsmøte i Lier Bondelag som ble avholdt på Gilhus gård 20. oktober. Lier Bondelag hadde også besøk av første nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr.Hoen. Han informerte om Grytten-utvalget sin rapport og andre aktuelle saker, og strømstøtte ble naturlig nok et viktig tema i grønt-kommunen Lier. Lokallaget i Lier kunne se tilbake på et aktivt arbeidsår.  Ola Kure Skinnes fra fylkesstyret orientere om hva Buskerud har jobbet med og aktuelle saker og aktiviteter framover.

Årsmøte i Lier hadde besøk av første nestleder Egil Chr. Hoen

Liv Marit Hamarsbøen fortsetter som leder i Hol bondelag

Hol Bondelag var samlet til årsmøte på Stundo 21. oktober. Hol har de siste årene gjennomført årsmøte på dagtid. Eirin Trintrud møtte fra styret i Buskerud Bondelag og kunne fortelle om både god, mat god prat og god stemning rundt langbordet, noe som bidro til god dialog rundt lunsj-bordet. Lokallagsleder Liv Marit Hamarsbøen ble gjenvalgt som leder. Etter de ordinære årsmøtesakene orienterte Trintrud om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag og aktiviteter framover.