Klima og miljøskolen

Ønsker du å være en klima- og miljøvennlig bonde, men usikker på hvordan? Kornprogrammet i Viken nå samlet flere aktuelle temaer i en klima- og miljøskole, som gir innblikk i tiltak landbruket kan sette inn for både å begrense klimautslipp og redusere miljøpåvirkningene.

Samling 1, 26. okt.: Jordprøver, kalking og gjødselplan

Samling 2, 2. nov.: Regionalt miljøprogram og miljøkrav

Samling 3, 9. nov.: Klimakalkulator og klimatiltak i landbruket; fokus på grøfting

Samling 4, 22. nov.: Fangvekster og jordhelse

Alle samlinger er på TEAMS, kl. 19.00-21.00. Pris kr. 500,- til sammen for alle samlingene.

For fullt program og påmelding: https://www.deltager.no/event/klima-_og_miljoskole_2022

Ved spørsmål, kontakt Inga Holt, Kornprogrammet.viken@bondelaget.no, 48 16 30 73.

Kornskolen 2022 – 2023

I vinter vil det igjen bli arrangert grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte, i Buskerud, Akershus og Østfold. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll.

Kurset er åpent for alle! Det blir fem kurskvelder med nytt tema hver kveld, samme program i Buskerud, Østfold og i Akershus. Du velger selv om du reiser til Åmot, Hvam eller Øsaker. Begrenset antall plasser, de raskeste til å melde seg på får bli med! (Åmot – maks 70, Hvam - maks 30, Øsaker – maks 20)  

ARRANGØR: Kornprogrammet i Viken, NLR Østafjells og NLR Øst

MÅL FOR KURSET: kurset skal gi grunnleggende kunnskap om korndyrking med vekt på god agronomi på en økonomisk og miljøvennlig måte

MÅLGRUPPE: Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll.

PROGRAM:

Kveld 1 –   JORD /JORDSTRUKTUR / JORDARBEIDING TIL KORN

Dato: Onsdag 23. november kl.18.00 – 21.30

Kveld 2 –   GJØDSLING / KALKING/GRØFTING

Dato:   Onsdag 30. november kl. 18.00 – 21.30

Kveld 3 –   PLANTEVERN: UGRAS / SKADEDYR / SJUKDOMMER I KORN

Dato:   Onsdag 7. desember kl. 18.00 – 21.30

Kveld 4 –   SORTSVALG / VEKSTSKIFTE / HØSTKORNDYRKING

Dato:   Onsdag 4. januar kl. 18.00 – 21.30

Kveld 5 –   HØSTING / TØRKING / LAGRING AV KORN - NB! Felles på Teams!

Dato:   Onsdag 11. januar kl. 18.00 – 21.30

 

STED:

Kurssted Buskerud: Buskerud Landbruksskole Bygg H, Buskerudveien 134, 3340 Åmot

NB! Kveld 5 blir felles på Teams.

Her er mer informasjon om kurset og påmelding. Kurset koster kr. 1000,-, som betales ved påmelding.

Ved spørsmål, kontakt Inga Holt, kornprogrammet.viken@bondelaget.no, 48 16 30 73.