Påmelding grunneierkurs Sundvolden 1.desember her:

Buskerud Bondelag arrangerer nytt kurs for grunneiere:

Advokat Magnus Dæhlin arbeider særlig med miljø, naturressurser og eiendom, herunder skjønns- og ekspropriasjonsrett. Han har erfaring som juridisk rådgiver i forbindelse med en rekke store kraftutbygginger og eiendoms- og infrastrukturprosjekter, og han bistår mange av landets største grunneiere.
Magnus rangeres som ledende innenfor sine spesialområder. Han har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for miljørett i seks år og han har hatt møterett for Høyesterett siden 2012.

Advokat Olav A. Røssaak har i hovedsak arbeidet med fast eiendom siden 2007, og har blant annet vært advokat for en av landets største grunneiere i 12 år. Han har prosedert en rekke skjønnssaker for domstolene og er en mye brukt foredragsholder innenfor eiendomsrettslige emner. Olav er fagsjef for eiendoms- og forvaltningsrett i Norges Bondelag.

Ole Andreas Lilloe-Olsen er landbruks- og ressursøkonom og seniorrådgiver i Buskerud Bondelag. Han har vært tilknyttet Bondelaget i snart 40 år, har vært forbundsleder i Naturviterne  og har i tillegg over 20 års politisk erfaring fra planutvalg, formannskap og kommunestyre og komite for plan og fylkesting, hvorav ca 8 år som heltidspolitiker.