Ny opplæringsleder på naturbruk

Buskerud Landbruksskole stilte opp med både rektor, opplæringsleder naturbruk og gårdsbestyrer, og vi starter med en kort presentasjonsrunde. Skolen har totalt 650 elever, av disse går 150 elever på naturbruk. -Jeg startet opp som opplæringsleder for naturbruk i august i år, men har lang fartstid på skolen her, sa Sølvi Tønder. Også gårdsbestyrer Renate Henriksen har lang fartstid på skolen, men tok over som gårdsbestyrer for 1 år siden.

Stor forbedring for utdanninga med det nye fjøset

Både rektor, opplæringsleder og gårdsbestyrer var skjønt enige om at det nye fjøset som snart er et år gammelt var et kjærkomment tilskudd til skolen og har gitt skolen et løft.

Gårdsbestyrer Renate Henriksen orienterte om drifta. – Vi er fortsatt inne i et prøvedriftsår, men ting begynner å gå seg til, sa Henriksen. Hun orienterte videre om driftsopplegget for både storfe og sau.  Henriksen kunne også fortelle at melkekvoten, som er på 286 tonn, straks er full. Skolen leverer korn til Felleskjøpet, i år har de fått sterk kl1 mathvete. Melka leveres til Tine og svin til Nortura. Storfeslakt leveres til Fatland, men en har begynt innkjøp av dyr fra Nortura. Skolen har også noen bevaringsverdige raser.

2+2 med fagbrev er et bra opplegg.

Buskerud Landbruksskole har siden starten vært med på forsøksordningen med 2+2, og de forteller at dette fungerer svært godt på Buskerud Landbruksskole. Alf Erik Finsrud, som leder opplæringskontoret for naturbruk, har 32 godkjente læreplasser. De kunne fortelle at det var 17 søkere til læreplasser i 2022. Søkertallet til vg1 naturbruk var i år 45.