På møte deltar både Eli Reistad, medlem av utvalget og Egil Chr. Hoen, første nestleder i Norges Bondelag. -Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten før vi leverer vårt høringssvar, sier Haug Laa.

Svarer ikke ut om bondens økonomi

- Vi har sett fram til rapporten, og nå skal vi se grundig på konsekvensene av utvalgets vurderinger og forslag. Vi skal bruke tid på å gjennomgå rapporten, høringsrunden blir viktig og vi sender dette også ut på høring til lokallaga våre, sier fylkesleder Haug Laa. Han fastslår likevel at vi allerede nå ser vi at i viktige spørsmål for bondens økonomi svarer ikke Inntektsutvalget ut våre faglige innspill og forventninger. Det vil skuffe mange av oss som har ventet på svar.

Inntektsmål for landbruket avgjørende

-Vi jobber uansett, og uavhengig av rapporten, for at Stortinget før neste jordbruksoppgjør skal vedta en forpliktende opptrappingsplan og få stadfesta inntektsmålet om inntekt for alle bønder på nivå med lønnsmottakere.  Dette er varslet av regjeringa og Stortinget har også bedt om det, sier Haug Laa

 

Påmelding til åpent møte for bondelagsmedlemmer i Buskerud. Meld deg på her innen 15. oktober.