Gårdsbesøk

I rekken av møter med de ulike partiene sto Rødt for tur forrige uke da leder i Rødt i Buskerud Hans Petter Thorongil Strøm de Fine hadde med seg lokallagsleder i Hallingdal, Hanne Myren, på gårdsbesøk til fylkesleder Håkon Haug Laa. – Veldig nyttig og hyggelig å møte politikerne, og ekstra hyggelig å kunne fortelle om gården og drifta, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.  Det ble omvisning på gården og orientering om produksjon som Haug Laa har på gården sin i Ål.

Landbrukspolitikk og fylkesvalgprogram

Landbrukspolitikk sto selvfølgelig på dagsorden, og noen av temaene var blant annet jordvern og landbruk over hele landet.  

En var også innom temaer med hensyn til fylkesvalgprogrammet, med blant annet infrastruktur og naturbruksutdanning. Fylkesleder Haug Laa påpekte at det var ønskelig med ei gartnerutdanning, gjerne med tilknytning til Lier.