Ole-Martin Rud ny leder i Røyken Bondelag

Tirsdag 01. november avholdt Røyken Bondelag sitt årsmøte. Avtroppende lokallagsleder Toril Kure kunne se tilbake på et år med bra med aktivitet. Kure overleverte stafettpinnen til Ole-Martin Rud som overtar som ny lokallagsleder i Røyken Bondelag. Årsmøtet fikk også orientering om kommuneplan fra Lars Wear. -Dette var veldig nyttig, sier Kure. Det var godt oppmøte og årsmøtet ble som seg hør og bør vsluttet med servering.

Endre Rustand fortsetter i Nes og Flå Bondelag

Det var godt oppmøte og stort engasjement på årsmøte i Nes og Flå bondelag som ble avholdt 2. november på Nor Kro. Eirin Trintrud som deltok fra fylkesstyret kunne rapportere om et lokallag med mye aktivitet og god gjennomføringsevne. Kjell Haugo fra Gjensidige var invitert til årsmøtet og fortalte  om hvor viktig det er å ha forsikringa i ordenom ulykka skulle skje. Dette hadde også flere fått kjenne på kroppen, noe som satte en støkk i de frammøtte. Eirin Trintrud fra styret orienterte om aktuelle saker og aktiviteter i Buskerud Bondelag.

Kari Klev gjenvalgt i Flesberg og Rollag Bondelag

Årsmøte i Flesberg og Rollag ble avholdt 2. november på Lampeland Hotell. Det var god stemning og årsmøtet ble avsluttet med 3-retters middag. Stemningen var så god at det fristet til flere  hyggelige samvær med middag også utover årsmøte. Lokallagsleder Kari Klev innledet om både landbrukspolitikk og matberedskap i sin årsmøtetal, Klev ble gjenvalgt som leder i Flesberg og Rollag Bondelag. Fylkesleder Håkon  Haug Laa besøkte årsmøtet og orienterte aktutelle saker og aktiviteter i  Buskerud  Bondelag

Knut Olav Stryken fortsetter som leder i Nedre Eiker Landbrukslag

Nedre Eiker Landbrukslag avholdt sitt årsmøte 3. november på Bøndenes Hus.Ola Kure Skinnes fra fylkesstyret besøkte årsmøtet og orienterte om aktuelle saker. Årsmøtet var spesielt opptatt av aktuelle temaer som nye miljøkrav, inntektsutvalget og kraftfòr priser. Lokallgasleder Knut Olav Stryken la fram årsmeldinga og kunen fortelle at de nå var kommet ordentlig i gang igjen etter korona. Knut Olav Stryken ble gjenvalgt som leder i Nedre Eiker Landbrukslag.

Henning Pedersen gjenvalgt i Sandsvær

Det var brara oppmøte og god stemning på årsmøte i Sandsvære landbrukslag. Henning Pedersen blegjenvalgt som leder, men fikk med seg flere inn i styret. Også i Sandsvær satser de på ny giv etter at korona nå er over og har gode planer for aktiviteter framover. Fylkesleder Håkon Haug Laa besøkte årsmøtet og orienterte om atktuelle saker, og det var stort engasjement rundt inntektsutvalget.