Dette er driftsgranskingene
Formålet med driftsgranskingene er å vise økonomisk status og utvikling i landbruket, og er regnet ut av faktiske regnskap fra 924 gårdsbruk. Gårdene representerer ulike produksjoner, størrelser og landsdeler. Driftsgranskingene danner basis for referansebrukene, som er en del av grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene.

I dag la NIBIO fram driftsgranskingene 2020, som viser at jordbruksinntekten økte med 27 600 kroner 2019 til 2020. Med økningen, var bondeinntekta i 2020 på 327 800 kroner per årsverk.

– Selv med økt etterspørsel etter våre varer, og stor produksjon i koronaåret 2020, er inntektene i jordbruket lave. Desto viktigere for oss blir det å fortsette jobben med å øke inntektene til bonden, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

NIBIO skriver at bondens økonomi i koronaåret 2020 ble i gjennomsnitt bedre enn i 2019. Mindre «harryhandel» i Sverige, større forbruk av melk og lave strømpriser kan ha vært medvirkende faktorer. Det er likevel store forskjeller mellom ulike driftsformer og landsdeler viser NIBIO sine tall fra driftsgranskingene 2020.

Samla sett viser tallene en forventet inntektsvekst, og fortsatt lavt inntektsnivå. Når tallene brytes ned på ulike produksjonsformer og landsdeler, trer forskjellene fram.

  • Melkebrukene har lav inntektsvekst, og det skyldes flere faktorer. Etterbetaling fra Tine var 14 øre lavere per liter enn foregående år. Det var høy omsetningsavgift på melk i hele 2020 (30 øre/l) grunnet utkjøpsordningen.
  • Bønder med sau har knapt inntektsvekst, mens de som produserer storfekjøtt øker i inntekt. Økt pris og spesielt lave inntekter i 2019 som følge av etterdønninger etter tørkeåret 2018 forklarer veksten.
  • Svinebøndenes inntekt økte, og utbetalingsprisen har økt med over 2 kr per kilo. Det skyldes at det endelig ble markedsbalanse, etter grep som ekstra utkjøpsordning og dugnad med lavere slaktevekter. Økt salg i siste del av 2020 grunnet korona spiller også positivt inn. Også egg- og kyllingprodusenter fikk betydelig bedre resultat i 2020.
  • Kornprodusenter og fruktprodusenter opplevde en nedgang i 2020. Her spiller vær og vind inn. Kornavlingene på Østlandet gikk litt ned i 2020, men gikk mye ned i Trøndelag. For fruktbøndene var det plommeavlingen som sviktet.  
  • Kostnadene økte med 3 prosent i 2020. Energikostnadene, både til strøm og drivstoff, gikk ned i 2020.
  • Gjelden økte med 5 prosent i snitt. Gjeldsandelen for driftsgranskingsbruka var 48 prosent i 2020, det samme som i 2019.

Mer om driftsgranskingene hos NIBIO.