I styrevedtaket står det at prosjektets mål er å utarbeide forslag til en opptrappingsplan for å få inntektsmuligheter og sosiale vilkår på nivå med øvrige samfunn.

– Det er spennende å komme i gang. Inntekt jobber vi i Norges Bondelag svært mye med, og nå styrker vi arbeidet ytterligere, sier prosjektleder Simen Solbakken.

Styrker arbeidet

Prosjektet er en del av det arbeidet Bondelaget allerede gjør for bonden hver dag, men skal også ligge litt på siden av alt det andre Bondelaget gjør med tanke på inntekt.

– Vi har et klart oppdrag om å tenke bredt og kreativt når vi skal gi innspill til hvordan nå målet om inntektsvekst. Vi skal også se på hva vi trenger ytterligere av utredninger i tillegg til det vi selvfølgelig allerede kjenner til, sier Solbakken.

Verktøykasse for fremtidige forhandlinger

Solbakken sier at målet om inntektsløft er noe alle er enige i, men at det er flere forhold som må spille sammen for å sikre bonden en inntekt på linje med gjennomsnittsinntekten til andre grupper.

– Det er mange tiltak og virkemidler som må spille sammen i en slik opptrappingsplan. Vi har et lengre perspektiv på jobben, inntektsløftet skal også stå seg over tid med skiftende regjeringer. Prosjektets første oppgave er å indentifisere eksisterende, og nye, tiltak og virkemidler. Disse må så analyseres gjennom egne eller eksterne utredninger. Fordeler og ulemper må avdekkes, slik at man til slutt sitter igjen med ei verktøykasse. Det kommer svært viktige forhandlinger framover de nærmeste årene når inntektsgapet skal bli tettet, avslutter Solbakken.

Prosjektgruppa består av:

  • Simen Solbakken, prosjektleder
  • Irene Tjøstheim Finnestad
  • Pål-Krister Langlid
  • Anders Huus
  • Harald Velsand
  • Kevin Karlsen Nordnes
  • Per Harald Agerup
  • Jarle Bergsjø