Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Nyhetsbrev fra Kompetanseløft trøndersk landbruk

a

Kompetanseløftet var ett av tiltaka som ble løftet frem i Landbruksmelding for Trøndelag i 2010. Erkjennelsen av at kompetanse er viktig for å lykkes i alle ledd i landbruksdrifta var avgjørende for ei slik satsing.

Hvordan skal vi øke rekrutteringa til grønn utdanning?

a

Skal rekruteringa til grønn utdanning øke, må de som driver med studie- og karriereveiledning kjenne til mulighetene innen grønn utdanning. Næringa selv må sørge for at behovet for grønn kompetanse blir kjent. Prosjektene kompetanseløft trøndersk landbruk og velg skog tar utfordringen og skal nå arrangere fagdag om grønn utdanning.

Våre samarbeidspartnere